18.05.2020, 20:09

Koronavirüs Salgınının Gayrimenkul Mevzuatına Etkileri

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilerek halen dünyada ve ülkemizde tam kontrolü sağlanamayan yeni covid-19 Koronavirüs salgını nedeni ile doğabilecek mağduriyetleri giderebilmek için birçok alanda olduğu gibi gayrimenkul mevzuatında da önemli değişiklikler yapılmıştır. Sektörün genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla salgının Türkiye’de ilk görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mevzuatımıza eklenen bu düzenlemelerin en önemlileri ;

  • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki Değişiklikler ( 31065 sayılı Resmi Gazete ) ile yapı ruhsatı talebinde bulunanların ilgili belediye bürosuna sunabileceği krokiler lisanslı harita kadastro mühendisleri ve serbest çalışan harita kadastro mühendisleri tarafından düzenlenebilecek ; yapılaşma bulunmayan imar adalarında yer alan parsellerde yapı ruhsatı başvurusunda bulunulduğunda , entegre tesis niteliğinde olmayan tarımsal amaçlı seralara geçici yapı izni verilebilecek ; yapının şantiye şefinin değişmesi işlemlerinde bütün maliklerin muvafakati aranmayacaktır.
  • Korunan Alanların Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’teki Değişiklikler ( 31070 sayılı Resmi Gazete) ile korunması gerekli tabiat varlıkları ve koruma alanları ile doğal sit alanlarında gerçekleştirilecek işlemler Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarınca yürütülecek ; nitelikli doğal koruma alanlarında balıkçı barınağı ve iskele kurulabilecek ; sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları ise düşük yoğunlukta faaliyetlere izin verilen alanlar olarak kabul edilecektir. Hazine taşınmazlarında , devlet ormanlarındaki kiralamalarda 01.04.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin ödenmesi gereken bedeller ve ecrimisil bedelleri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek ve ertelenen süre sonunda zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek ; belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşlara ait taşınmazlarda yapılan satış , ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan 19.03.2020 tarihinden sonraki 3 aylık döneme ilişkin bedeller de başvuru şartı aranmaksızın 3 ay ertelenecek ve ertelenen süre sonunda zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecektir.

Yine gayrimenkul mevzuatı içersinde 7226 sayılı Torba Kanun ile 01.03.2020 tarihinden 30.06.2020 tarihine kadar işleyecek işyeri kira bedellerinin ödenmemesi , kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak ; halihazırda devam eden kiralamalarda altı aylık teminat alınmayacak ; hem yeni imzalanan kira sözleşmeleri hem de mevzuat değişikliği sırasında devam etmekte olan kiralamalar bakımından, üç aylık kira bedelinin kiracıya gönderilen ihtarnameden itibaren 30 gün içinde ödenmemesi durumunda tahliye gerçekleştirilip sözleşme feshedilmiş sayılacağı mevzuatımızda yer almıştır.

Belirtilen bu gayrimenkul mevzuat değişiklikleri yanında uygulamada salgın nedeni ile iş yerlerini kapatmak zorunda kalan, konut ve işyeri kiracılarına etkileri , aynı şekilde okulların, alınan tedbirler nedeni ile kapatılmak zorunda kalınması ile özel okul , yurt konaklama ücretlerinin ödenmesi yada ödenmiş ücretlerin iadesi bakımından oluşan mağduriyetler , devam eden sözleşmelerin akıbeti konusu ise sonraki makalemizin konusunu oluşturacaktır.

NOT : Her türlü görüş ve önerilerinizi mail adresimize (caparhukuk@hotmail.com) gönderebilirsiniz.

Yorumlar (0)
14°
açık

Gelişmelerden Haberdar Olun

@