Murat Mercan: "Tartışmanın ve öz eleştiri yapmanın tam zamanı" Murat Mercan: "Tartışmanın ve öz eleştiri yapmanın tam zamanı"

TOPRAKLARI YAZILIKAYA PLATOSU ÜZERİNDE

Han ilçesi İç Anadolu Bölgesinin İç Ege Bölgesi ile kesiştiği bölümde, Eskişehir iline bağlı bir ilçedir. Yüz ölçümü yaklaşık 378 km'dir. Han ilçesinin doğusunda Çifteler, kuzey ve batısında Seyitgazi, güneyinde Afyon ilinin Bayat ve İscehisar ilçeleri yer almaktadır. Han ilçesi yüzey şekilleri bakımından engebelidir. Yer yer değişik yüksekliklerde tepeler görülür. İlçe toprakları Yazılıkaya Platosu üzerinde yer alır.

İLÇE ORMANLARINDA YABANİ BİTKİLERE RASTLAMAK MÜMKÜN

İlçedeki dağların büyük bir kısmı Küçük Türkmen Dağları'nın uzantısıdır. İlçe genelinde yayla iklimi hakimdir. Yazlar serin, kışlar soğuk ve uzundur. Don olaylarına sık rastlanır. İlkbahar ve sonbahar aylarında yağmur şeklinde yağışlar görülür. Ormanlar genelde çam, ardıç ve meşe korulukları şeklindedir. Yok edilmiş orman alanlarında fundalık ve çalılıklar mevcuttur. Ancak bu çalılık ve fundalıklar fazlaca tahrip olmuştur. Eskiden bol olan kavak dikimi artık yok denecek kadar azdır. Ormanlık alanlarda bol bulunan kuşburnu ağaççıkları yabani halde yetişmektedir. İlçenin hemen her yöresinde yetişen kuşburnu ehlileştirilerek ekonomik gelir sağlanabilir. Yine ormanlık bölgelerde bol miktarda yabani ahlat, erik, alıç, ve az miktarda fındık ağaçlarına rastlanır. İlçede iş ve çalışma hayatının büyük bir kısmı ziraat ve hayvancılık üzerinde yoğunlaşmıştır. Hayvancılık ve tarım genellikle geleneksel usullerle yapılmakta olup son senelerde makine ile tarıma geçişler artmıştır. İlçede üyelerin her türlü zirai ihtiyaçlarını karşılayan bir Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur.

TARİHİ YAPISIYLA DİKKAT ÇEKİYOR 

Han ilçesi kültür turizmine yönelik tarihi eserler bakımından çok zengindir. Dünyaca ünlü Frig Vadisi'ndeki Yazılıkaya (Midas City) ve Midas Anıtı yanında, Hüsrev Paşa Camii, Hüsrev Paşa Hamamı, Hüsrev Paşa İlkokulu, Meydan Çeşmesi, Yer Altı Şehri, Antik Kervan ve Sefer Yolu, Kral Yolu, Kulapa, Karaağaç, Erten ve Yazılıkaya höyükleri bunlardan birkaçıdır. İlçe hudutları içerisinde 40'a yakın Hitit, Frig, Roma-Bizans yerleşim birimi ve kalıntıları vardır. Bunların yaklaşık %85'i tescil edilmemiştir. Roma Bizans tarihlerinde ve haritalarında adı geçen Kakkabas, Kakkabocome, Malya, Aurtaum gibi şehirler ile henüz adlarını tespit edemediğimiz Osmanlıların Alevkilise dedikleri şehir ile Başara Mahallesinde ve Karakuyu'da Roma şehirleri vardır.
 

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi