Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel yönetimlere, sokak hayvanlarının yerinin barınaklar olduğu yönünde demeçlerinin ülkemizde infial yaratması sonrasında şimdi de kanlı harita HAVRİTA ile sokak hayvanlarına yönelik bir linç kampanyası başlamış durumda.

Havrita, sokak köpeklerinin yerinin tespit edilmesi için kullanılan uygulamadır. Konumunuza bağlı olarak bulunduğunuz yerde eğer bir başıboş köpek görüyorsanız bu internet sitesi eşliğinde işaretleme yapıyorsunuz. Aslında bir nevi fişleme diyebiliriz.

İnternet sitesine girdiğinizde #havritahayatkurtarır etiketini görüyorsunuz.

Sokak köpeklerinin ölümüne sebebiyet verecek derecede böylesine bir FİŞLEME METODUNUN neresinin hayat kurtardığını platformun temsilcilerine sormak gerekiyor.

Yapılan işaretlemeler iyi niyetli olmayan işaretlemelerdir. Yapılan araştırmalara göre işaretlemelerin olduğu yerde aynı gün ya da ertesi gün köpek öldürme vakaları duyulduğunun tespit edildiği iddia ediliyor. Köpek ölümlerinin gerçekleştiği yerlere dikkatle bakıldığında haritada daha öncesinde ya da aynı gün içerisinde işaretlemelerin yapıldığı görülüyor.

TOPLUMDA KUTUPLAŞMA YARATIYOR!

Böylesine bir uygulama toplum içerisinde kutuplaşmanın ve öfkenin açığa çıkmasına sebebiyet veriyor. Uygulamanın amacının hiç bir şekilde bir koruma içgüdüsü olduğunu söyleyemeyiz. Amaç belli. “Hayvansever” ve “Hayvan Düşmanı” olarak ikiye ayrılan bir toplum yaratmak. Bunun yanında hayvan besleyen insanlara yöneltilmiş bir saldırı mekanizması kendiliğinden gündeme geliyor.

YASALARA AYKIRI!

Yaşananlar yasaya aykırı, Türkiye’de hayvanların yaşam hakkı hem Hayvanları Koruma Kanunu, hem de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde ve uygulama yönetmeliğinde güvence altına alınmıştır. Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6. Maddesi şu şekildedir;

Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması

Madde 6- Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında öldürülmeleri yasaktır.

Güçten düşmüş hayvanlar ticarî ve gösteri amaçlı veya herhangi bir şekilde binicilik ve taşımacılık amacıyla çalıştırılamaz.

Sahipsiz hayvanların korunması, bakılması ve gözetimi için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde, yerel yönetimler yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenlemeler ile çevreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye yönelik tedbirler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile eşgüdüm sağlanarak, diğer ilgili kuruluşların da görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Hayvanları Koruma Kanunundaki maddenin yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında illere gönderdiği genelgede belediyelere söz konusu tehlikeli ırklara yönelik 7/24 esasına göre bir denetleme yetkisi vermiştir.

Mevzuatımızda belirtilen maddelere rağmen; HAVRİTA gibi hukuka uygun olmayan ve hukuki alt yapısı olmayan bir uygulamanın servis edilmesi kamunun görev alanına müdahaledir. Yanlış bir yönlendirmedir. Kabul edilemez.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de, sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet sitesi ve uygulamaları olan 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı. Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Uygulama yüzünden hayvanların yaşam hakkı tehlike altında. Dolayısıyla uygulamanın bir an önce tamamen kapatılması gerekiyor.

Yazımızı Prof. Dr. Sevil Atasoy’un yazısı ile tamamlayalım..

HAYVANA ŞİDDET OLAN YERDE, İNSANA ŞİDDET VARDIR!