15.04.2020, 19:40

Yeni İnfaz Düzenlemesindeki Genel Tespitler -1

Adalet Bakanlığımız tarafından üzerinde yaklaşık 6 ( altı ) aydır çalışılan ve bu yönde barolarımız , üniversitelerimiz , ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın da görüşlerinin alınarak hazırlandığı Yeni infaz düzenlemesi (Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

11 Kanun ile 70 madde değişikliğinin yer aldığı yeni infaz düzenlemesi ile yaklaşık 90 bin kişinin salınacağının öngörüldüğü bu düzenlemenin çok geniş kapsamlı olması nedeni ile getirdiği değişikliklerin GENEL tespitini bu yazımızda ele alarak ; yasanın yürürlüğe girmesi ile uygulamada vatandaşlarımızın sıklıkla karşılaşabileceği ayrıntıların yer alacağı ÖZEL TESPİTLERİ sonraki yazımızda irdeleyeceğiz.

Adalet Bakanlığımızın verilerine göre ülkemizdeki 355 hapishanede yaklaşık 210 bin hükümlü , 45 bin tutuklu bulunmaktadır. 4 bin civarında çocuk hükümlü ve tutuklu bulunurken yaklaşık 800 çocuk anneleri ile birlikte cezaevlerinde olup yine yaklaşık 2 bin civarında da hasta kişi bulunmaktadır. Mevcut cezaevlerimizin kapasitesi ise ; 110 bin kişi , artırılmış kapasitesi ise yaklaşık 215 bin kişiliktir. Yani cezaevlerimiz yaklaşık 2.5 katı kadar fazladan doludur. Bu anlamda ; toplumun tüm ilgililerine ulaşılmaya çalışılarak onların da görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ile yasalaşan ve tüm vatandaşlarımızca ÖNCELİKLE bilinmesi gereken YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİNDEKİ GENEL TESPİTLERİMİZ ;

a) Bu yasal düzenleme HUKUKSAL MAHİYETİ ile ( Kanunun kapsamı ile alınış ve meclisteki kabul oranı..vs..) bir AF olmayıp , toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları da KAPSAM DIŞINDADIR.

b) Çalışmalarına ; Koronavirüs (Covid-19) salgınından çok evvel başlanılması nedeni ile düzenleme mevcut salgın nedeni ile gerçekleştirilmemiştir. Ancak cezaevleri ; hijyenin en az sağlanabileceği yerler , 45 bin kişinin bulunduğu açık cezaevlerindekiler de dış dünya ile en fazla temas edenlerdir. Bu düzenleme ile 30 Mayıs 2020'ye kadar AÇIK CEZAEVİNDE BULUNANLAR izinli sayılacak, infazlarını evde geçireceklerdir. Bu süre gerektiğinde 30 Temmuz veya 30 Eylül'e kadar da uzatılabilecek olması ile yaşam hakkı yönünden toplumda oluşan genel sağlık beklentisi dahilinde çok uygun bir zamanda yasalaşmıştır.

c) Bununla birlikte , ayrıntılarına diğer yazımızda değineceğimiz ; kalıcı infaz oranının 1/2 olarak düzenlenmesi , denetimli serbestlik süresinin uzatılması , özel infaz usulleri kapsamının genişletilmesi , uzmanlaşmış hakimler , elektronik cihazlarla takip , 65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve kendisine bakamayacak durumda olan hastaların belirli şartlarla konuttan infazının mümkün hale getirilmesi , çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlere öngörülen cezaların artırılması , hamilelikte tutuklama yerine adli kontrol vb. konularda yasal değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.

NOT : Her türlü görüş ve önerilerinizi mail adresimize (caparhukuk@hotmail.com) gönderebilirsiniz.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@