29.07.2019, 09:48

Küçük Sanayi Sitesi Sorunu ve Mağdurlarının Yasal Hakları

Şehrimizin kanayan yaralarından birisi olan Küçük Sanayi Sitesi yine burada mağduriyetleri devam eden esnaflarımızın açıklamasıyla şehrimizde gündem konusu oldu. Küçük sanayi sitemizdeki esnaflarımız ;  “ .. Sanayinin kaldırılmasında yetkinin kimde olduğunu , Eskişehir’in ayıbı olan şehrimizin göbeğinde kalan bu sanayinin kaldırılması için birlik olunması gerektiğini ve ilgililerin bu sorunun çözümünde gerekli adımları atmalarını beklediklerini ..” ifade etmişlerdir. 

Öncelikle ; Küçük Sanayi Bölgesi dediğimiz alanın bugün gelinen aşamaya ve bir sorun yumağına nasıl ulaştığına bakmamız gerekiyor. Buradaki yaklaşık 650 dönüm arazide mülk sahibi olan vatandaşlarımız tapu kayıtlarına baktıklarında 22/09/2010 tarihli Büyükşehir Belediye Başkanlığının Kentsel Dönüşüm şerhini göreceklerdir. 2010 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi bu bölgenin kentsel dönüşüm alanı olmasını ilan etmiş ancak bir çözüme ulaşılamaması üzerine 2013 yılında Büyükşehir Belediye Meclisi bu bölgenin kentsel dönüşüm işini Odunpazarı Belediyesine devretmiştir. Odunpazarı Belediye Başkanlığının “ Küçük Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi” olarak vatandaşlara sunduğu çalışmadan da bir sonuca ulaşılamaması sonucu son olarak Büyükşehir ve Odunpazarı Belediye Başkanlığı’nın sorumluluk alanları dışındaki yerler 13/02/2017 Tarih – 2017/9909 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Afet Riskli Alan olarak ilan edilmiştir. 

Şehrimizin en büyük sorunlarından olan Küçük Sanayi Sitesinin dönüşümünün sağlanmasında tüm ilgililerin artık biraraya gelerek ; öncelikle burada tespiti yapılmış olan tüm mesken, dükkan ve arazi sahiplerinin yıllardır süregelen mağduriyetleri ortadan kaldırılmalı aynı şekilde şehrimizin merkezindeki bu büyük sorun çözülmelidir. Dönüşümün projelendirilmesi, tespitlerin yapılması, oluşacak raporlara göre 1/5000’lik planları yani üst ölçekli planlar ile bu bölgede nelerin yapılabileceği planlanmalı , bu plana uygun alt belediyemizce 1/1000’lik planlar yapılarak , sorumlu olan bakanlığa sunularak fiilen dönüşüme başlanılması için gerekli işlemler artık başlatılmalıdır.  

BU SÜRECİ ARTIK BEKLEYEMEYECEK OLAN KÜÇÜK SANAYİ BÖLGESİNDEKİ MAĞDUR VATANDAŞLARIMIZ ise TAŞINMAZLARININ KULLANIM HAKKI İDARİ BİR İŞLEM ile KISITLANAN TÜM HAK SAHİPLERİ gibi öncelikle tasarruf haklarının kendi iradeleri dışında kısıtlanmış olması nedeni ile belediyelerce kendilerine kısıtlı emlak vergisi  dahi tahakkuk ettiremeyeceklerini ve talep etmeleri halinde tasarruf hakları kısıtlanan bu taşınmazlarının rayiç bedellerini ilgili idarelerden talep edebileceklerini bilmelerini istiyoruz. 

Taşınmazları üzerindeki tasarruf hakları bu şekilde kısıtlanmış olan hak sahibi vatandaşlarımızın belirtilen haklarının ayrıntılarını paylaşacağımız bir sonraki yazımızda buluşmak dileği ile..
NOT : Her türlü görüş ve önerilerinizi mail adresimize (caparhukuk@hotmail.com) gönderebilirsiniz. 
 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@