Hikmet Çelik, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü..Yani devlet memuru.Eskişehir Valiliği’ne bağlı, şehirdeki çevre şehircilik ve iklim değişikliği konularında yetkili müdürlüğün başındaki yönetici.

Ne işi var Siyasi bir organizasyonun içinde?

Geçenlerde ilgili müdürün, AKP Odunpazarı İlçe Yönetim Kurulu toplantısına katıldığını AKP Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer’in twitter hesabından öğrendik. Başkan Sezer, İl Müdürünü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, aynı zamanda il müdürlüğünün çalışmaları hakkında da detaylı bilgi aldıklarını belirtmiş. Söz konusu toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İL Müdürü’nün ne işi var? Sn Çelik, her çağrılan toplantıya katılım gösteriyor mu? Katıldığı oluşumun siyasi bir örgütlenme olduğu kendisine söylenmedi mi? 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu kendisine hatırlatılmadı mı? Toplantıya katılmaktan korkmadı mı?

Devlet Memurları, bürokratlar belli bir ideolojiye sahip olabilirler. Hatta kendilerini yakın hissettikleri bir parti de olabilir. Ancak görünüşte ve yaptığı işlerde tarafsız olmak zorundadırlar. Bu durum 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda açıkça belirtilmektedir. Devlet memurları kesinlikle siyasi bir çalışmaya, toplantıya katılamaz. Siyasi bir partiye üye olamaz. Buyurun kanunun ilgili maddesi ne diyor?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık" başlıklı 7. maddesindeki;

"Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.
Devlet memurları her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler." hükümlerine göre devlet memurları siyasi partilere üye olamazlar.

Söz konusu toplantı sonrasında ne oldu? Müdür ÇELİK, çalışmalarına devam etti. Ama bir partili olarak devam etti. Şimdi siz diyeceksiniz ki, Cumhurbaşkanı partili ne olacak ki? Zaten balık baştan kokuyor ya! Şimdi Eskişehir’li hemşehrimiz; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde işi olduğunda, kapıdan içeri girdiğinde partiye göre bir ayrıma mı tabii tutulacak? AKP’lisin gel bakalım, değilsen güle güle mi denilecek? Acaba, CHP İL Yönetimi Müdür Çelik’i yönetim kurulu toplantılarına çağırsa, kendisi katılacak mı? Katılsın da samimiyeti görelim.

Sn. Müdür, siyasete girmek istiyorsa basit, istifa edip rahat rahat siyaset yapabilir. Ama kendi koltuğunu siyasete alet etmek kanunun emredici hükümlerini çiğnemektir.

Bakalım Eskişehir Valimiz Sn. Hüseyin Aksoy, bu konuda ne düşünecek? Sonuçta Vali, müdürün amiri pozisyonunda.

Siyasi partiye üye olmak ve siyasi faaliyetlerde bulunmak gibi benzeri faaliyetlerde bulunan devlet memurlarına "Disiplin Cezalarının Çeşitleri İle Ceza Uygulanacak Fiil Ve Haller" başlıklı 125.

maddesindeki hükümler nedeniyle; Kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmektedir.

Vali Aksoy, Hikmet Çelik’in bu davranışı sonrasında nasıl bir tutum takınacak?

Söz konusu fiili, “siyasi parti yararına faaliyette bulunmak” olarak algılamayıp cezasız mı bırakacak?

Bekleyip, göreceğiz.