banner90

Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak

TBMM Genel Kurulunda 15 Nisan 2021 tarihinde ekonomiye yönelik değişiklikler içeren yasa teklifi ‘Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun' kabul edildi

ESKİŞEHİR 16.04.2021, 14:44
Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak
banner11
banner223

Yasanın kapsamı ile ilgili bigi veren AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Nabi Avcı ve Prof. Dr. Emine Nur Günay “Teklif kapsamında yaklaşık 21 bin çiftçinin borcu yeniden yapılandırılandırılması, ücretsiz izin desteği verilen sektör sayısının arttırılması, kurumlar vergisi oranının arttırılması, geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan sürenin yükseltilmesi yer almaktadır. Pandemi nedeniyle yaşadığımız dinamik bir dönemde ihtiyaçlar sürekli değişiyor, ve değişen koşullara göre vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için gerekli politika değişiklikleri gündeme geliyor. TBMM de bu dönemde gerekli yasaları çıkartarak bu dönemin olumsuz etkisini mümkün olduğu kadar bertaraf etmeye çalışıyor. Yeni yasanın milletimize hayırlı olmasını dileriz.” Şeklinde açıklamalarda bulundu.

Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak

Eskişehir’de ilçe ve köy ziyaretlerinde çiftçilerden gelen taleplere de dikkat çeken Prof. Dr. Günay “Bu dönemde çiftçilerimizden borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik talepler geliyordu. Kabul edilen teklifle yaklaşık 21 bin çiftçinin kredi borçları yeniden yapılandırılıyor. Bu kapsamda çiftçinin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan, ödemesi geçen ve takibe düşen kredileri yeniden yapılandırılacak. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredilerden 31/12/2020 tarihi itibarıyla takibe düşen, sorunlu, yani "tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılan" kredilerle ilgili yapılandırma yapılacak. Çiftçilerin borçları, kanunda belirtilen yöntemle tekrardan hesaplanacak ve bu hesaplama çerçevesinde borçların vadelerinden bugüne kadar tahakkuk etmiş temerrüt faizleri silinecek. Borçlar, basit usulde yürütülecek faizle tekrardan belirlenecek. Çiftçiler bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar kooperatife başvuruda bulunmak kaydıyla yapılandırmadan yararlanabilecekler. Çiftçilerin borçları, kanunda belirtilen yöntemle tekrardan hesaplanacak ve bu hesaplama çerçevesinde borçların vadelerinden bugüne kadar tahakkuk etmiş temerrüt faizleri silinecek. Bu zor dönemde çiftçilerimizin bir nebze de olsa nefes alma imkanı bulacaklarına inanıyorum. Hayırlı olsun.” Şeklinde açıklamada bulundu.

Destek verilen sektör sayısı artırıldı

Kabul edilen önergelerle, ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteğinden yararlanacak sektörlerin kapsamı genişletildi. Prof. Avcı “Yasa ile yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanları mümkün olacak.”

Sosyal Güvenlik desteği

Kanunla kapsamı genişletilen iş yerlerinde 2021 Mart ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle İşsizlik Fonundan karşılanacak. Prof. Dr. Avcı “Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece uygulamadan yararlandırılacak. Düzenleme kapsamında prim desteğinden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan prim desteği tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek. Ancak işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi, mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması durumlarında bu destekten yararlanılamayacak.” Şeklinde açıklamada bulundu.

İş göremezlik süresi arttırıldı

Prof. Günay “Değişiklik ile hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarıldı. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek. Prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanılamayacak. Yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.”

Kurumlar vergisi artıyor

Prof. Dr. Günay “Maliye politikası araçlarından vergi konusunda bir değişiklik yapıldı. Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak. Bu madde, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.”

Menkul ve gayri menkul mallar elektronik ortamda satılabilecek

Menkul ve gayri mankul satışlarına yönelik yenilik konusunda Prof. Dr. Avcı ve Prof. Dr. Günay “Pandemi nedeniyle dijital ortama geçiş hızlanmış, bu nedenle de yasa ile menkul ve gayri menkul malların satışı için gerekli değişiklik yapılmıştır. Kanuna ‘Menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışı’ başlıklı madde eklendi. Buna göre, menkul ve gayrimenkul mallar kanun hükümlerine göre elektronik ortamda açık artırmayla satılabilecek. Açık artırma, ilanda belirtilen gün ve saat aralığında ve teklif verme yoluyla yapılacak. Arttırma tarihinden önce teklif almaya, tekliflerde asgari artırım bedelini, teklif verme sürelerini, alınacak teminat türünü, artırma sonucunu belirten ilanda yer alacak hususlarla elektronik ortamda yapılacak satışa ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.” Şeklinde açıklamada bulundular.

Yorumlar (0)
17
açık

Gelişmelerden Haberdar Olun

@