Tepebaşı, yine bir ZEHİR projesi ile karşı karşıya.

ETİ BAKIR A.Ş tarafından Tepebaşı’nın ATALAN mahallesine yapılması planlanan “ALPAGUT / ATALAN Altın - Gümüş Maden Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi, (Yığın Liç, ADR, Kırma Eleme Tesisi) Hazır Beton Tesisi ve Su Temin Göleti tesisi için düğmeye basıldı. Söz konusu proje ile ilgili olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan ÇED Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve başvurunun ÇED Genel Formatına uygun hazırlandığı anlaşıldığından, projeye ilişkin ÇED Süreci başlatılmış oldu. 

ETİ BAKIR A.Ş için çok önemli olan bu projenin kod adı ; ALPAGUT - ATALAN PROJESİ.

Aslında kısacası ATALAN MAHALLESİ’ni, TEKECİLER MAHALLESİ’ni, ATALANTEKKE MAHALLESİ’ni, ALPAGUT MAHALLESİ’ni YOK ETME projesi diyebiliriz. Neden mi? 

Buyurun bu proje ile neler olacak görelim..

ETİ BAKIR A.Ş tarafından hazırlanan ÇED BAŞVURU dosyasının ilk sayfasında projenin teknik olmayan özetinden bahsediliyor. Burada dikkat çeken çarpıcı nokta projenin  PATLATMALI AÇIK OCAK İŞLETMECİLİĞİ şeklinde gerçekleştirilecek olması. 


- [ ] PATLATMALI açık ocak işletmeciliği nedir?

Bir madenin varlığı belirlendikten sonra, madenin çıkarılacağı alanda ilk yapılan işlem sıyırmadır. Maden alanındaki üst toprak katmanı üzerindeki ağaçlar, çalılar kesilir, içinde canlıların da yaşadığı verimli toprak sıyırılır.
Sıyırma işlemi tamamlandıktan sonra cevherin bulunduğu katmana kadar patlatmalar yapılır. Bu patlatma çalışmaları ana kayaların çatlak sisteminde değişime ve yer altı suyunun beslenmesinde azalmaya, madenin yakın çevresindeki arazilerde toprak kaymalarına, yerleşim yerlerindeki binalarda çatlaklara, yoğun miktarda toz ve gürültüye neden olur.

Açık ocak işletmelerinin su üretimine ve doğal su sızma yollarının bozulmasına neden olmaktadır. Bu yöntemle çıkarılan madenlerin bulunduğu yerlerdeki suların yönü değişmekte ve daha derine kaçabilmektedir. Patlamalı açık ocak işletmecilik yönteminin kullanıldığı bölgelerde bitkiler kurur. Arıcılık faaliyetleri son bulur. Sim halindeki altının olduğu kayaçlara (cevhere) geldikten sonra da kazma işlemine devam edilir. Cevherli toprak taşınırken, içinde altın olmayan kayaç ve toprak (pasa) da ayrı bir yerde depolanır. Bu işlem madenin olduğu bölgenin coğrafyasını tamamen değiştirir. Devasa çukurlar ve dev pasa dağları oluşturur.

Yine önemli olan bir diğer nokta ise; çıkartılacak cevherin yığın liçi yöntemiyle işlenmesidir. 

- [ ] YIĞIN LİÇİ YÖNTEM nedir?

Bu yöntem açık alanda SİYANÜRLEME işlemidir. Yani her ne kadar son teknolojide işlemlerim yapılacağı safsatası başvuru dosyasında belirtilmişse de bildiğiniz ilkel denilebilecek bir yöntemle siyanürleme yapılacak. Bir nevi EKMEK ARASI SİYANÜR dağıtılır gibi insanların hayatları tehlikeye sokulacak. Neden mi? 

Çünkü ocakların yapılacağı yerler insanların yaşadığı, hayvancılık yaptığı, ekip biçtiği yaşam alanlarının hemen dibinde. 

Yapılması planlanan 1 nolu Ocak alanı ÇED BAŞVURU dosyasında ATALAN Mahallesi’ne 1 km, ALPAGUT Mahallesine ise 3 km uzaklığındadır. Diğer mahallelere de uzaklığı bu kilometreler arasında kalmaktadır. Yerleşim yerine bu kadar yakın mesafede tehlikeli ve siyanürlü bir çalışmanın yapılmasına nasıl SAĞLIK ya da TEKNİK AÇIDAN uygundur denilebilir ki? 

Yığın liçi yönteminde açık ortamda, geniş alanlara yayılan öğütülmüş cevher yağmurlama sistemiyle siyanürle yıkanır. Bu işlem yaklaşık 6-8 hafta sürer. Büyük miktarda su tüketimine sebep olan bu uygulama sırasında kullanılan siyanür cevher içindeki altını ayırır. Bir yerde altın madeni işletmek orada sadece su varsa mümkündür. İklim değişikliğine bağlı kuraklıkların etkin olduğu ülkemizde maden çalışmaları su için kirletici olmanın dışında yüzey ve yer altı sularının azalmasında da etkili olur.

ÖÇ DUYGUSU
Yapılmak istenen ; büyük bir dayanışma ve mücadele ile defedilen  ALPU KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALİ - Sevinç MADEN OCAĞI İŞLETMESİ senaryolarının öçlerinin alınması işlemidir. Bu bir RANT projesidir. Kabul edilebilecek bir tekniği olmayan ve saydığımız mahalleleri yok etme projesidir. 

Uzun zamandır bu projeye hazırlanan ETİ BAKIR A.Ş, bölgeye çoktan hakim olmuşa benziyor. Alınan duyumlar o bölgedeki muhtarlarla devamlı görüşmeler yapıldığı. Yemekler düzenlendiği.
Malum ÇED SÜREÇLERİNDE şirketlerin şirin görünme çalışmaları, hediye dağıtmaları ve umut tacirliği meşhurdur. İNANMAMAK LAZIM..

Söz konusu ÇED BAŞVURU dosyasına dair Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısının 20 Aralık’ta  yapılacağı BAKANLIĞIN sitesinde duyuruldu. Daha basın aracılığı ile duyurulmuş değil. Toplantı gününden 10 gün önce bu ZEHİR PROJESİ’ne dair duyuruların yapılacağı ÇED BAŞVURU DOSYASINDA BELİRTİLMİŞ. 
Bakalım Eskişehir İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü bu sefer hangi dolambaçlı yollara girecek. 

Kendisini Alpu’dan , Sivrihisar’dan biliyoruz. Tabii bilgilendirme toplantısını kendisi yönetecekse, bekleyip göreceğiz. 

Ama ne olursa olsun, BÖYLESİNE ZARARLI BİR PROJENİN YAPILMASINA Eskişehir HALKI İZİN VERMEYECEKTİR. 

Çünkü;
ESKİŞEHİR KIYMETLİDİR!