Hissedarların diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satışlarda itiraz hakkı bulunur ve tapunun devrinin iptal edilmesi mümkündür.

Bu yüzden hisseli tapu satışında, hisseyi alan kişinin mağdur olmaması için diğer hissedarlardan feragatname alması gerekmektedir.

Feragatname alınmadığında, ön alım talepli dava açılabilir ve bu davanın süresi satış tarihinden itibaren 2 yıldır.

Birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapu sahiplerine kritik uyarı geldi. Yasal süre içinde başvuru yapmazlarsa haklarını kaybedecekler.


Detaylar şu şekilde:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip. Kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkileri tapu belgesi ile kayıt altına alınırken, tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabiliyor. 

Müstakil tapu ve hisseli tapu olarak adlandırılan tapularda taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösteren tapular müstakil tapu olarak adlandırılıyor. Tapu üzerinde tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olduğunu gösteren tapular ise hisseli tapu adı veriliyor.

Tapunun satışı konusunda izlenecek yöntemler tapunun cinsine göre değişmektedir. Hisseli tapunun satışı konusunda da uyulması gereken yöntemler farklıdır. Hisseli tapunun satışı, hissedarların anlaşmalarına bağlıdır. Hissedarların ortak satış kararına varması durumunda tapu bir bütün olarak satılır.


ŞUFA SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hisseli tapuda şufa hakkı bulunmakta olup, böylelikle hisse sahiplerine ön alım hakkı tanınır. Bu hak sayesinde hisseli tapuya sahip olan biri bu hisseleri satmak istediğinde diğer hissedarların bu payı öncelikli olarak satın alma hakkı bulunmaktadır. Ancak hisseli tapularda alım için uygulanan süre sınırı bulunmaktadır.

Hissedarın diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı bulunmakta olup, tapunun devrinin iptal edilmesi mümkündür. Bu nedenle hisseli tapu satışında, bu payı alan kişi mağdur olmamak adına diğer hissedarlardan yazı ile feragatname almalıdır.

Hisseli tapu üçüncü bir kişiye satılır ve bu satış işlemi noter üzerinden hissedarlara bildirilirse, paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açmalıdır. 

Süre içinde açılmayan davalarda ön alım hakkı ortadan kalkar. Yine hisseli tapuda diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı bulunmakta olup, bu sürede dava açılmaması durumunda ön alım hakkı düşer.

Kaynak: Haber Merkezi