Özelmacıklı, bir gayrimenkulün satın alındıktan sonraki beş yıl içindeki değer artışının vergi olarak beyan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 1 Nisan tarihine dikkat çekti ve tapu sahiplerini bu konuda uyardı.

Türkiye genelinde 2023 yılı genelinde 2 milyon 949 bin 437 adet satış işlem bilgilerini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, gayrimenkul alım satım işlemlerinin ticari kazançların muhafaza edilmediğini belirterek, değer artışının kaydedildiğine göre vergilendirildiğini vurguluyor.

Özelmacıklı, "Gayrimenkullerin iktisap başlangıç 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı kapsamında değerlendiriliyor" diyor ve ekliyor: "Elden çıkarmaktan maksat, satış, bir bedel karşılığı devir, temlik, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, ticareti sayılması olarak getirilmesidir."


BİLDİRİLMESİ GEREK...

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış artışının 2023 takvim yılı için 55 bin TL'sinin gelirinden vergi istisna olduğunu belirten Özelmacıklı, elde edilen değer artışı kazancının safi miktarının bu istisna sınırını aşması durumunda, 1 Nisan 2024 yılına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi ediyor.


31 TEMMUZ TARİHİNE DİKKAT!

"Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024, ikinci taksiti ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor" diyen Özelmacıklı, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle değer artış kazancında vergilendirilecek kazancı hesaplamak gerekiyor.

Elden çıkarma karşılığında alınan para tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli ile, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ile ödenen vergi ve harçların, düşülmesi suretiyle bulunuyor.

Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen Yurt İçi - Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında artırılarak tespit edilir. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekmektedir" dedi.

İvazsız olarak iktisap edilmiş taşınmazların elden çıkartılmasından doğan kazançların vergilendirilmediğini belirten Özelmacıklı, şöyle devam etti:

"Özellikle intikal yani veraset yolu ile geçen taşınmazların elden çıkartılması ve gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak verilenler bu kapsama giriyor.

Bunun yanında tapuya tescilden önce de sahibi tarafından kullanılan taşınmazların fiili kullanım durumları 5 yılı geçiyor ise bunlar da vergilendirilmiyor.

Özellikle Toplu Konut İdaresi ve kooperatiflerin durumlarında tahsis belgesi, faturalar gibi belgeler fiili kullanım tarihi olarak dikkate alınıyor."

Kaynak: Haber Merkezi