Miras sahibinin ölümü sonrasında mirasçılarından mal kaçırma durumu ve bu durumda açılabilecek dava süreci. Yasalar mirasçıları koruyor mu?


MAL KAÇIRMA NEDİR?

Mirastan mal kaçırmanın kanunlardaki karşılığı "muris muvazaası" olarak tanımlanıyor. Servet sahibi bazı karşılıksız kazandırma yolları ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi adı altında mirasçısını miras hakkından mahrum ediyor. Özetle mallarını üzerinden devrederek çıkarıyor. Bu durumla sıklıkla karşılaşılıyor.

AHDhukukdanışmanlık'ın verdiği bilgilere göre mirastan mal kaçırma işlemi yazılı bir belge olmadan da olabiliyor. Muris üçüncü şahıslara aldatma amacı güderek görünüşteki işlemi yapar. Muris muvazaasını ilgilendiren şartlardan biri de gizli bir işlemin varlığıdır. 

Tarafların gerçek iradesini yansıtan bu işlem gizli olarak gerçekleştirildiğinde mirastan mal kaçırma koşullarından biri daha ortaya çıkmış oluyor. Genellikle gizli işlem kendini bağışlama olarak gösteriyor. Gizli işlemin kanunda yer alan şekil şartını karşılaması gerekir. Aksi durumda ise geçersiz kabul edilir.

Kaynak: Haber Merkezi