Bu aralar Resmi Gazetede YSK’nun kararları peş peşe yayımlanıyor. YSK, kararlarını alarak seçim süreci başlangıcını 18 Mart cumartesi olarak belirledi. 

Seçimi kazanmanın önceliği seçimin kurallarını koyan  kanunları ve YSK’nun kararlarını iyi bilmekten geçiyor. Sahada istediğiniz kadar etkili olun, propagandanızı iyi yapın; seçmeniniz, oy kullanacaklar listesinde kayıtlı değilse veya zamanında gerekli işlemleri yapmadıysa anlatılanlar ve gayretler boşa gidecektir. 

İşte onun için halkımızı daha fazla bilgilendirmeye ihtiyacımız var. Apartmanda, işte, sokakta birbirimize sistemi kontrol edip etmediğimizi, muhtarlıklardaki askı listesinde adımızın olup olmadığını  ve binamızdaki komşularımızın kayıtlı olup olmadığını sormamız, araştırmamız gerekiyor. Birbirimizi motive etmemiz şart. Çünkü seçim takviminin başlamasını müteakip 20 Mart itibariyle Muhtarlıklarda seçmen listeleri askıya çıkıyor.

Süreç şu şekilde işleyecek;

Muhtarlık askı listeleri (seçmen) 20 Mart tarihinde askıya çıkacak ve itiraz süreci başlayacak,

 

02 Nisan tarihinde listeler askıdan indirilecek ve itiraz için son gün,

 

03 Nisan muhtarlık askı listelerine itirazlar karara bağlanacak.

Bu süre içerisinde aslında çok şey mümkün.

İyi bir propaganda yapılırsa herkesin oy kullanması kaçınılmaz olur. 

Seçimde oy kullanmak isteyen kişilerin mutlaka kendi kontrol mekanizmalarını kurması gerekmekte. 

Hatta bunları organize edecek partilerin il örgütleri bu tarihlere dikkat kesilip, seçmenini otokontrole sevk etmesi, seçim için hayati önem taşımaktadır. Bunun farkına varmamız lazım. 

  • Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
  • Seçim tarihinde ve daha önce doğan 
  • Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden 
  • Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen, 
  • Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan, 
  • Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi), 

vatandaşlarımız 20 Mart - 3 Nisan arasında, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve oy kullanmaları için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmak zorundalar. 

Ceza İnfaz Kurumunda bulunanlar, kayıtlarında yanlışlık olduğunu tespit ettikleri taktirde bu süre içerisinde ceza infaz kurumu müdürlüğü aracılığıyla İlçe Seçim Kurullarına oy kullanmaları açısından başvuru yapabilecekler.

Yine başka önemli bir konu ise Seyyar Sandıkta oy kullanmak isteyenler için; hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıkta oy kullanabilmeleri için kayıt yaptırılması gerekmektedir. Bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek formu doldurup muhtarlığa teslim etmeleri bu kişilerin seyyar sandıklarda oy kullanmaları açısından önem arz ediyor. 

Yukarıda anlattıklarımızın hepsi 20 Mart - 03 Nisan arasında olabilecek ve yapılması hayati önem taşıyan konular.

Bütün seçimlerde bu süreleri kaçırdıktan sonra “Ah, Vah” diyoruz. 

Bizler için önemli olan sandıkta oyumuzun görünümünün sağlanmasıdır. Vatandaş olarak bu görevimizi yerine getirmeliyiz. 

Burada bütün partilere büyük bir iş düşüyor. 

 

Neredeyse bütün vatandaşlara ulaşmaları ve gerekli kontrolleri yapmaları, seçimde sandıkların güvenliğini korumak kadar, önem arz ediyor. 

 

VATANDAŞLARIN OYLARININ SANDIĞA YANSIMASI ANCAK BU ŞEKİLDE OLUR; HEPİMİZE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR!