İşçiler, iş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmelerinin hukuki geçerliliği olmadığını bilmelidir.

İş ilişkisi sona ermeden imzalanan bu tür belgeler, işçilerin haklarını kaybetmelerine neden olabilir.

İbranameler, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en az bir ay geçtikten sonra ve işçinin tüm haklarını net bir şekilde ifade eden yazılı belgeler olmalıdır.

İşçiler, bu belgeleri imzalamadan önce dikkatlice okumalı ve anlamadıkları kısımlar için hukuki danışmanlık almalıdır.


O SÜREDEN SONRA GEÇERLİ...

İbranameler, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde düzenlenmeli ve işçinin tüm haklarını net bir şekilde ifade etmelidir. İşverenin ibra etmesi için belirli bir süre veya ödeme koşulu aranmaz, ancak işçinin borçları da ibra yoluyla sona erdirilebilir.


İBRANAMELERİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Süre: İş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren en az bir ay geçmiş olmalıdır.

Yazılılık: İbraname yazılı olmalı ve işçinin imzasını taşımalıdır. Sözlü ibra geçerli sayılmaz.

Detaylı Açıklama: İbraname, işçinin tüm alacaklarını detaylı bir şekilde açıklamalıdır.

İşverenin İbra Yetkisi: İşveren, işçinin borçlarını da ibra yoluyla sona erdirebilir. Bu durumda işçinin hakları ve borçları açıkça belirtilmelidir.


Çalışanların haklarını koruyabilmeleri için dikkat etmeleri gereken noktalar:

Belgeleri Dikkatlice İnceleyin: Herhangi bir belgeye imza atmadan önce tüm maddeleri dikkatlice okuyun ve anlamadığınız kısımlar için hukuki danışmanlık alın.

Detaylı Alacaklar: İbranamenin, alacaklarınızı net ve detaylı bir şekilde belirttiğinden emin olun.

Yazılı ve İmzalı Olması: İbranamenin yazılı ve imzalı olması gerektiğini unutmayın.

İş ilişkisi sona erdikten sonra düzenlenen ve tüm detayları içeren yazılı ibra belgeleri, hukuki geçerliliğe sahip olur.

Kaynak: Haber Merkezi