Baki Dündar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bildiğiniz üzere 3 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Memleket Partisi İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Ancak görmekteyim ki; hem basında ve hem de sosyal medyada istifam, Prof. Dr. Gaye USLUER ile ilişkilendirilmektedir. Bu nedenle, sadece sizleri bilgilendirmekle yetinmeyi düşündüğüm bu basın açıklamamı daha geniş yapmamın faydalı olacağını düşündüm.

İstifa kararını kendi irademle aldım

Prof. Dr. Gaye USLUER’in istifa kararı almam ile ilgili herhangi bir telkin, tavsiye ve/veya önerisi olmadığını öncelikle belirtmem gerekir. Aksi olmuş olsa idi, zaten istifa ettiği tarihte kendisi ile birlikte istifa eder, bu güne kadar beklemezdim ki, istifasından herkes gibi benim de sonradan haberim oldu. Sayın Prof.Dr. Gaye USLUER’in istifa kararımda dahli olmadığı gibi, benim de Eskişehir’de Partide yaşanan çok sayıdaki istifada da benim dahlim yoktur, olmayacaktır. Üye olmak dahil Memleket Partisinde her göreve kendi irademle geldiğim gibi, istifa kararım da kendi irademle almış bulunmaktayım.

Hedef küçülttüğümüzü düşünmekteyim

İstifa kararı almamdaki sebeplerin başında; Memleket Partisi’nin “hareket” olarak başladığı günden bu güne gelindiğinde ilk günlerdeki heyecanın, isteğin ve azmin Parti Örgütlerinde kalmadığı kanaatimin oluşması gelmektedir. Sayın Genel Başkanı Cumhurbaşkanı yapmak, Partinin tek başına seçimlere girmesi için gereken mücadeleyi vermek, 2023 seçimlerinde Parlamentoya milletvekili sokabilmek vb. amaçlardan tamamen uzaklaşmış olduğumuzu, dolayısıyla Parti olarak hedef küçülttüğümüzü düşünmekteyim.

Son gelişmeler olumsuz etkiledi

Hedefin bu derece küçültülmüş olması; “geleceğimizi geri almak”, “halk için halkla beraber siyaset yapmak” mücadelemizi de zayıflatmış, halkı, Memleket Partisinin ülke için bir alternatif olduğu inancına yöneltmemizi engellemeye başlamıştır.

Son yaşanan Parti içi gelişmeler de bundan sonraki süreçte bu konuda şahsımın olumlu düşünmemesini sağlamıştır. Nitekim; yapılan Tüzük değişiklikleri kanaatimce doğru bir karar olmamıştır ve Parti içi demokrasiden uzaklaşılmış, kurumsal yönetim yerine Genel Başkanlık endeksli yönetim tarzı yerleştirilmiştir.

Partiye zarar verecek kişilere destek verildiğini gördük

Diğer taraftan; yapılan Olağanüstü Kurultay’da blok liste ile oluşturularak seçilen Parti Meclisin, bu Kurula ait görevleri yerine getirecek liyakat da olmadığı, dolayısı ile ülke için gerek duyulan politikaların üretilmesine gerek duyulmadığı, en azından belirli bir Parti Meclisi üyesinin ülkenin geleceği için siyaset üretecek kişilerden olması gerektiğini düşünüyor olmam da istifa kararı almama sebep olmuştur.

Genel başkandan randevu alamadım

Ayrıca belirtmem gerekir ki; bu güne kadar her olumsuzluğa karşın, arkadaşlarım ile birlikte en iyi şekilde Partimizi temsil etmeye gayret ettik. Fakat her zaman, Partimize zarar verecek davranışlarda bulunan kim var ise bu kişilere de Genel Merkezin ve/veya Parti Meclisi üyesinin/üyelerinin destek verdiğini gördük. Bunun yanında bu basın açıklamasında belirttiğim ana başlıkları görüşüp fikrini almak istesem de Sayın Genel Başkanın randevu vermemiş olması da istifa kararımı hızlandırmıştır.

Son istifalar...

Eskişehir’de hiçbir zaman ne genel iktidarın ne de yerel iktidarın siyasi gücünden, ben ve arkadaşlarım korkmadık. Sonuç olarak, bu süreçte Partinin ülkenin genel siyasetinde hak ettiği yeri alması konusunda gerekli çalışmaların Genel Merkez düzeyinde yapılmayacağı/ yapılamayacağı; artık Parti hedeflerinin az bir oy oranı kadar küçültüldüğü; tek başına Genel Başkanın yapacaklarına inanarak politika üretmeyen/üretemeyen bir Parti konumuna gelindiği;

Partinin halkın beklentilerine cevap verecek şekilde strateji üretemediği; sırf istifalara dayalı, aslında yönetememekten de kaynaklı demokratik bir Tüzük ve örgüt yapısından kayarak parti içi demokrasiye artık önem verilmediği; bir İl Başkanı olarak hiyerarşik yapıda gerektiği kadar yer/söz hakkı bırakılmadığı ve yine hiyerarşik yapıda her organın bir alt organa göre daha güçlü olması gerektiği düşüncelerime dayanarak, yürütmekte olduğum Eskişehir İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım.

Bundan sonraki süreçte; beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarıma, Memleket Partisi’ne ve Sayın Genel Başkanına başarılar diliyorum ve gerek Prof.Dr.Gaye USLUER ve gerek şahsım üzerinden yürütülecek siyasetin hem Memleket Partisi’ne hem de ülke siyasetine bir fayda getirmeyeceğini belirtmek istiyorum.

Umarım hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve adaletin yerini bulduğu, iş ve aş sorunumuzun olmadığı gelecek güzel günlerde yine beraber oluruz.

Saygılarımla,

Dr. Baki DÜNDAR