"Kelt burcu" terimi, astrolojide kullanılan ancak geleneksel Batı astrolojisinin 12 burcuyla doğrudan ilişkili olmayan bir kavramdır. Kelt burçları genellikle ağaçlar, hayvanlar veya sembollerle ilişkilendirilmiş farklı sembolizmlerle ilişkilendirilir. Bu burçlar, doğum tarihine göre belirlenir ve kişinin karakteristik özelliklerini, yeteneklerini ve potansiyelini yansıttığına inanılır.

Her bir Kelt burcunun belirli niteliklere, özelliklere veya enerjilere sahip olduğuna inanılır ve kişinin doğum tarihine göre bu burçlardan birine atanmasıyla kişinin kişisel özelliklerinin veya yaşam yolunun anlamlandırılması amaçlanır.

KELT BURCUNDA HAYVANLAR

Geyik (24 Aralık-4 Ocak)

Geyik, Kelt mitolojisinde ve sanatında sıkça görülür ve genellikle doğanın güçlerini, yaşam döngüsünü ve ruhsal rehberliği temsil eder. Geyik aynı zamanda Kelt kültüründe sevgi, koruma ve ruhsal rehberlik sembolü olarak da kabul edilir. Kelt inançlarında geyik, insanların doğaya olan bağlılığını, ruhsal dengeyi ve doğanın döngüsünü

Kedi (21 Ocak- 17 Şubat)

Kedi, Kelt kültüründe çeşitli sembolizmlere sahip bir hayvandır. Kelt mitolojisinde, kediler sıklıkla mistik güçlerle ilişkilendirilir ve genellikle doğaüstü yeteneklere sahip olduğuna inanılır. Kedilerin bazı Kelt mitlerinde büyücüler veya sihirbazlarla ilişkilendirildiği ve bazılarında da rehberlik, koruma ve ruhsal derinlik sembolü olarak kabul edildiği bilinmektedir. Kelt kültüründe kedi sembolizmi, genellikle bilgelik, esneklik, gizem ve intihar yeteneklerini yansıtır.

Yılan (18 Şubat- 17 Mart)

Yılan genellikle ölüm ve yeniden doğuş, dönüşüm, bilgelik, iyileşme ve ruhsal dönüşüm sembollerinden biri olarak kabul edilir. Kelt mitolojisinde yılanlar, yaşam döngüsünün sembolü olarak görülür. Yılanlar genellikle doğanın güçlerini, yaşamın sürekliliğini ve evrensel dengeyi temsil eder.

Tilki (18 Mart- 14 Nisan)

Tilki genellikle Kelt mitolojisinde kurnazlık, zeka, esneklik ve gizem sembolleriyle ilişkilendirilir. Kelt inançlarında tilkinin sembolizmi, kurnazlık ve zekâya dayanır. Tilki, zorlukları aşma yeteneği ve gizemli doğasıyla tanınır ve genellikle hayatın sırlarını keşfetme ve içgörü elde etme yeteneği ile ilişkilendirilir.

Boğa (16 Nisan- 12 Mayıs)

Boğa, Kelt kültüründe yaygın olarak güç, dayanıklılık, doğurganlık ve bereket sembolleriyle ilişkilendirilir. Kelt inançlarında boğanın sembolizmi, güçlü ve sabit bir karaktere dayanır. Boğa genellikle kararlılık, sabır ve güvenilirlik ile ilişkilendirilir ve genellikle zorlukları aşma yeteneği ve azmi temsil eder.

Denizatı (13 Mayıs- 9 Haziran)

Kelt kültüründe su, genellikle hayatın kaynağı olarak kabul edilir ve ruhsal derinliklerle, duygusal dünyayla ve içsel yolculuklarla ilişkilendirilir. 

Çalıkuşu (10 Haziran- 7 Temmuz)

Kelt kültüründe çalıkuşu genellikle doğayla ve kuşlarla ilişkilendirilen bir hayvandır ve genellikle özgürlük, hafiflik ve dönüşüm sembolleriyle ilişkilendirilir. Kuşlar, genellikle ruhun sembolü olarak kabul edilir ve ruhsal özgürlük, yüksek maneviyat ve içsel dönüşümle ilişkilendirilir.

At (8 Temmuz- 4 Ağustos)

Kelt inançlarında atın sembolizmi, özgürlük ve bağımsızlıkla bağlantılıdır. At genellikle güçlü, hızlı ve cesur bir hayvan olarak görülür ve genellikle insanın içindeki potansiyeli serbest bırakma yeteneğini temsil eder. Aynı zamanda, atın enerjisi genellikle macera, keşif ve yeni başlangıçlarla ilişkilendirilir, bu da Kelt inançlarında ruhsal dönüşüm ve içsel yolculukları simgeler.

Balık ( 5 Ağustos- 1 Eylül)

Balık sembolü, Kelt mitolojisinde ve sembolizminde önemli bir rol oynar. Balık genellikle içsel duyarlılık, sezgi ve duygusal bütünlükle ilişkilendirilir. Aynı zamanda, balığın sembolizmi sıklıkla doğanın döngüsü ve yaşamın akışıyla bağlantılıdır. Kelt inançlarına göre balık, ruhsal uyum, içsel barış ve duygusal dengeyi simgeler.

Kuğu (2 Eylül- 29 Eylül)

Kuğu, Kelt kültüründe genellikle saflık, güzellik, zarafet ve ruhsal dönüşüm sembolleriyle ilişkilendirilir. Kuğu, sakinliği ve zarafetiyle bilinir ve genellikle su yüzeyinde huzur içinde süzülen bir figür olarak tasvir edilir. Kelt mitolojisinde kuğu, doğaüstü güçlerle veya ruhsal güçlerle ilişkilendirilmiş olabilir ve bazı hikayelerde kutsal veya kutsal bir varlık olarak kabul edilir.

Kelebek (30 Eylül- 27 Ekim)

Kelebek, Kelt kültüründe dönüşüm, yeniden doğuş, özgürlük ve ruhsal büyüme sembolleriyle ilişkilendirilir. Kelebeğin sembolizmi, genellikle içsel dönüşüm ve ruhsal yolculuklarla bağlantılıdır. Kelebek, başlangıçları, değişimi ve dönüşümü temsil eder. Kelt mitolojisinde kelebek, ruhun ölümden sonraki yolculuğunu veya ruhsal dönüşümü simgeleyebilir.

Kurt ( 28 Ekim- 24 Kasım)

Kurt, Kelt kültüründe güç, cesaret, bağımsızlık ve kahramanlık sembolleriyle ilişkilendirilir. Aynı zamanda, kurt genellikle doğaüstü güçlerle veya ruhsal güçlerle de ilişkilendirilir ve bazı mitlerde kutsal veya kutsal bir varlık olarak kabul edilir.Aynı zamanda, kurt enerjisi genellikle liderlik, sadakat ve cesaret ile ilişkilendirilir.Kurt enerjisi, Kelt inançlarına göre zorlukları aşma yeteneği ve içsel gücü simgeler.

Şahin (25 Kasım- 23 Aralık)

Kelt kültüründe, şahin genellikle güç, keskin zeka, öngörü ve özgürlük sembolleri olarak kabul edilir. Şahin, hızlı ve güçlü uçuşuyla bilinir ve genellikle yüksek yerlerde özgürce süzülürken tasvir edilir. Aynı zamanda, şahin genellikle avcıların ve savaşçıların sembolü olarak da görülür. Şahin enerjisi genellikle öngörü, açıklık ve manevi kavrayışla ilişkilendirilir. Aynı zamanda, şahin sembolizmi genellikle ilham, vizyon ve yüksek perspektifle ilişkilendirilir.

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi