Kargalar, dünyanın en zeki hayvanları arasında kabul edilmektedir. Uzmanlar şimdi, kargaların tıpkı küçük çocuklar gibi yüksek sesle sayma yeteneğine sahip olduğunu keşfettiler.

Araştırmacılar, gerçekleştirdikleri deneylerde kuşların, ipuçlarına yanıt olarak dörde kadar "sayarak" çıkardıkları seslerin sayısını kontrol edebildiklerini buldular. "Bir, iki, üç..." şeklinde yüksek sesle sayma yeteneği, sayısal miktarların anlaşılmasını ve seslerin amaçlı kontrolünü gerektiriyor. İnsanlar, çocukluk döneminde geliştirilen bu karmaşık beceriyle miktarları sembolik olarak saymak ve ifade etmek için konuşmayı kullanıyorlar.

Küçük çocuklar, belirli kelimelerin belirli miktarlarla ilişkili olduğu sembolik sayma yeteneğinde ustalaşmadan önce genellikle gördükleri nesnelerin miktarına uygun bir dizi konuşma sesi çıkarırlar.

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, üç kargayı hem görsel hem de işitsel ipuçlarına yanıt olarak bir ile dört arasında ses çıkarmaları için eğitti. Her denemede, kargaların belirli sayıda ses çıkarması ve ardından hedefi gagalayarak ses dizisinin sonunu belirtmesi gerekiyordu.

Araştırmacılar, kargaların belirli ipuçlarına yanıt olarak başarılı ve kasıtlı bir şekilde belirli sayıda ses çıkarabildiklerini keşfettiler. Bu, diğer hayvanlarda henüz gözlemlenmemiş bir kontrol düzeyi olarak öne çıkıyor.

Analizler ayrıca, kargaların ilk seslendirmelerinin zamanlaması ve özelliklerinin sayacakları toplam "sayıyı" öngördüğünü ortaya koydu. Her bir "sayı" diğerlerine göre farklı akustik özelliklere sahipti. Yani, tıpkı insan konuşmasındaki "bir", "iki", "üç" ve "dört" kelimelerinin farklı seslere sahip olması gibi, kargalar da benzer şekilde farklı sesler çıkarıyordu.

Araştırmacılar, "Kargalardaki bu yetenek, küçük çocukların sayı kelimelerini anlamadan önceki sayma becerilerini yansıtıyor ve bu nedenle, sayıların kombinatoryal sembol sisteminin bir parçası olduğu gerçek saymanın evrimsel bir öncüsü olabilir" diyor. 

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi