2023 Turizm Raporu: Türkiye en çok ziyaret edilen 5. ülke 2023 Turizm Raporu: Türkiye en çok ziyaret edilen 5. ülke

Ev, arsa, iş yeri ve tarla sahipleri, tapu değerlerini düşük göstererek vergi ödemelerini azaltma çabasına girdi.

Ancak, bu yöntemi kullananlar denetimlerle karşılaşma riski taşıyor. Özellikle emlak vergisi değerini düşük göstermek, tapu harç ve vergilerini azaltma amacına hizmet ediyor ancak bu durum kanuna aykırı olduğundan dolayı cezai yaptırımlara yol açabiliyor.

Geçen yıl siteden 1.2 milyona alınan bir dairenin değerinin 560 bin lira gösterildiği, şimdi değerinin 5 milyon olduğu için bir vergi cezası ile karşılaşmamak adına ne yapabileceğini Avukat Dr. Burak Aslanpınar açıkladı.


İKİSİ BAŞKA

Tapuda ödenen harçlara vergi denildiğini söyleyen Aslanpınar, vergi ve harçın birbirinden farklı olduğunu söyleyerek aynı gayrimenkul için hem vergi hem de harç ödenebileceğini belirtti.

Aslanpınar, vergi genel anlamda kullanılsa da tek bir vergi de olmayacağını ve alım satım arasındaki ticari kazançtan ya da değer artışından, kira gelirinden kaynaklanan gelir vergisi, şirket ise kurumlar vergisi, duruma göre katma değer vergisi (KDV), emlak vergisi, değerli konut vergisi gibi çok sayıda verginim olduğunu açıkladı.

Harç tapuda alınan hizmetin karşılığı olarak ödemekle yükümlü olunan bir bedel. Örneğin bir gayrimenkulün satılması durumunda; gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden, alıcı ve satıcının ayrı ayrı yüzde 2 yani toplamda yüzde 4 tapu harcı ödemesi gerekiyor.


DEĞERİ SONRADAN ARTIRILABİLİR Mİ?

Geçen yıl 1.2 milyona daire alan bir kişi ''Dairenin değerini tapuda 560 bin lira göstermiştik. Vergi cezası ödememek için ne yapabiliriz?'' sorusunun yanıtı ise şöyle...

1989/7 Sıra No.lu VUK İç Genelgesi ile tapuda değeri düşük gösterilen bir gayrimenkul için aradaki tapu harcı tamamlanması, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için “pişmanlık zammı” ile birlikte ödemeleri halinde gayrimenkulün tapudaki değerinin tekrar yükseltilmesi mümkün.


PEKİ HUKUKİ SONUCU NEDİR?

Gayrimenkul değerinin düşük gösterilmesinin çok tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirten Aslanpınar Öncelikle tapuda gayrimenkulün gerçek değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi halinde aradaki farka isabet eden harç, faiziyle isteniyor aynı zamanda da bu tutarın yüzde 25’i kadar vergi cezası kesildiğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet