İstanbul’da okuldan uzaklaştırılan bir öğrencinin okul müdürü İbrahim Okutgan’ı öldürmesinin ardından Eğitim Bir Sen üyesi öğretmenler Eskişehir’de eylem yaptı.

Valilik Meydanı’nda toplanan öğretmenler, Hamamyolu Yediler Parkı’na yürüdü. Yediler Parkı’nda basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek amacı ve şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak, mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle alanlarda olduklarını ifade etti. 

“BİRÇOK KONUDA OLDUĞU GİBİ BU KONUDA DA GEÇ KALINMIŞTIR”

Eğitim Bir Sen Eskişehir Şube Başkanı İbrahim Akar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kanayan bir yara hâline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrımızı yıllardır yapıyoruz. Sesimize kulak verilseydi, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı belki de bugün başka şeyler konuşurduk. Ancak ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalınmıştır.

“EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME YASASI ARTIK ÇIKARILMALIDIR”

Dün Ankara’da TBMM önünde yaptığımız çağrıyı bugün burada bizler de yapıyoruz: Ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımlar ivedilikle atılmalı; eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası artık çıkarılmalıdır. Öğretmen, memur, hizmetli, şef, şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. 

“ŞİDDET YAYGIN BİR TOPLUMSAL SORUN HÂLİNE GELDİ”

Son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki, şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiş; eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin, eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hâle getirmektedir.

“ŞİDDET EYLEMLERİNE YÖNELİK CEZAİ VE HUKUKİ TEDBİRLERİN ALINMASI ELZEMDİR”

Devlet, kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde, suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir.”
 

Kaynak: Meltem Karakaş