Kursiyerlerden Odunpazarı Belediyesi'ne çağrı Kursiyerlerden Odunpazarı Belediyesi'ne çağrı

Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi; " Buğday tohumluğu üretimi, sertifikasyonu ve pazarlanmasında en önde gelen sorun, piyasada bazı kişiler tarafından eleme yapılmak (selektör) suretiyle elde edilen mahsulün tohumluk ticaretine konu edilmesi ve haksız destek alınmasıdır. Eleme yapan kişi ve/veya firmalar kayıt altında olmadıklarından bu gibi kişi veya firmaların denetiminde eksiklikler söz konusudur.
• Yasal olmayan usul ve esaslara göre mahsulden eleme yapmak suretiyle elde edilen korsan tohumluklar, çoğu zaman ambalajı ve çeşitli sunumları ile aynı çeşidin sertifikalı tohumluğu gibi satılmaktadır.
• Bu gibi uygulamalar, mevzuata ve usulüne uygun üretim yapan TSÜAB üyelerinin mağduriyeti yanında, ürün kalitesi ve verim açısından da ülkemiz adına büyük kayıplara neden olmaktadır.
Yukarıda sayılan nitelikteki kanunsuz hareketlerde bulunanlar hakkında, işlenen bu suçun unsurları da gözetilerek, hak sahipleri tarafından aşağıdaki yasal işlemler başlatılacaktır:
1. 5042 sayılı kanunun 62 ve 63. maddeleri gereğince (korumalı çeşitler için) dava açılacak, sahtekârlığa konu sözde buğday tohumlarına el konulacaktır,
2. 5553 sayılı kanunun 12. maddesi gereğince idari para cezaları kesilecek, keza kaçak buğday tohumları müsadere edilecektir.
3. Kaçak olarak ürettiği buğday için haksız yere destek alanlar ayrıca;
a. 5488 sayılı kanunun 23. maddesi gereğince beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklardır.
b. Bu kişiler hakkında ilâveten Türk Ceza Kanunu'nun 157 ve 158. maddeleri gereğince nitelikli dolandırıcılık suçundan ceza davası açılarak haklarında; 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve elde edilen desteğin iki katından az olmamak kaydıyla beş bin güne kadar adli para cezasının uygulanması talep edilecektir.
Bu husus, TSÜAB (Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği) tarafından;
1. Tüm çiftçilerimize, buğday tohumu üreticilerine, dağıtıcılara, pazarlamada aracılık eden bayi, kişi ve kuruluşlara,
devletin kanunlarına uymayanlara karşı dikkatli olmaları açısından,
2. Bu kanunları bilerek veya bilmeyerek ihlal durumunda olan üreticilere ve elemecilere ise uyarı amacı ile önemle duyurulur."

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi