Alpu’nun verimli ovası Büyük Ovada Kömürlü Termik Santrali senaryosu sonrasında yapılmak istenenler ve maceralar tüm hızıyla devam ediyor. Kömürlü Termik Santrali’nin yapılması her ne kadar son bulmuş olsa da bu ovanın verimliliği konusunda devletin politikaları bu ova kapsamında sürüyor.

Sırada ne mi var?

Lisansız Güneş Enerjisi Santrali…

Nedir bu Lisansız Güneş Enerjisi Santrali dediğinizi duyar gibiyim.

Kısaca;

  • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) işletmekte olduğu demiryolu hatlarına enerji sağlayan Trafo Merkezleri ve işletme sahalarına yakın yerlere güneş santralleri kurmayı hedefliyor. Bunlardan biri de Eskişehir. TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Demiryolu Modernizasyon Dairesi Başkanlığı ile TCDD Teknik A.Ş. arasında imzalanan “TCDD Sorumluluk Sahasının Enerji Mevzuatında Yer Alan Hükümlere Uygun Hale Getirilmesi İşi” kapsamında, Eskişehir İli, Alpu İlçesinde 35 MW kurulu kapasitede Alpu TM Lisanssız Güneş Enerji Santrali (GES) kurulup işletilmesi planlanıyor. Projenin bedeli 126 milyon TL olarak hesaplandığı sunumda bildirildi.
  • Proje kapsamında yaklaşık 526 bin metrekarelik çayır niteliğindeki alan üzerinde kurulacak olan santralde 46.464 adet 500 Wp panel kullanılacak. Ekonomik ömrünün 25 yıl olacağı öngörülen santralde üretilen elektrik enterkonnekte sisteme bağlanılacak.

ÇED BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI.

Alpu İlçesi Fatih Mahallesi 452 Ada 1 parsel mevkiinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Alpu TM Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED başvuru dosyası, ilgili kurumlara gönderildi. Kurumlar söz konusu duruma ilişkin görüşlerini bildirdiler. Kurum görüşleri sonrasında halkın bilgilendirilmesi toplantısı 31 Ağustos 2022 saat 11.00’de Alpu’da halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya katılım sağladım.

Toplantı, projeyi gerçekleştirecek olan şirketin sunumu ile başladı. Sonrasında TCDD Yetkilisinin teknik ve idari bilgilendirmesiyle devam etti.

Buraya kadar bir sıkıntı yok.

Bilgilendirme sonrasında soru cevap bölümüne geçildi. Söz alarak, yapılması planlanan projenin mülkiyetinin kime ait olduğunu sordum. Yetkililer şaşkınlık içerisinde arazinin hazineye ait olduğunu kısık bir sesle fısıldamaya çalıştılar. Birbirlerine garip garip bakarken; söz konusu projenin yapılacağı alanın mülkiyetinin Alpu Belediyesi’ne ait olduğunu belirttim. Ve arazinin tapusunu yetkililere sundum. Derslerine çalışmayan öğrenciler gibi şaşakaldılar ve arazinin mülkiyet sahibini orada öğrendiler. Ne yazık ki, savunduğu projenin gerçekleşeceği alanın vasfının ne olduğunu ne TCDD ne de şirket yetkilisi bilmektedir. Bunun ötesinde toplantıyı yöneten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği müdürlüğü temsilcisi de bilmiyordu. Hatta siz nasıl bilmezsiniz diye sorduğumda; bilmek zorunda değilim ki diye yanıt aldım.

Mülkiyeti Alpu Belediyesi’ne ait olan bir arazi üzerinde proje yapılmak isteniyor; ancak projeyle ilgili olarak Alpu Belediye Başkanlığı ile herhangi bir görüşme gerçekleştirilmiyor. Kurum görüşleri içerisindeki kimi yazılarda söz konusu arazinin hazineye ait olduğunu, kimi yazılar da ise mülkiyetinin hazineye ait olmadığını belirten görüşlere de yer verildiği açıkça görülüyor. Kafalar o kadar karışık ki, alelade hazırlanmış bir proje dosyası ortaya çıkmış ve birileri tarafından savunulur hale gelmiş durumda. Mülkiyeti, Belediye’ye ait olan bir yere santral kurulmak isteniyor ve buna ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılıyor. Baştan itibaren yanlışlarla dolu olan projenin bilgilendirme toplantısının da hukukiliği tartışılır.

Bunun yanında kurum görüşlerinin daha alınmadığını; yakın zamanda alınacağını söylenen TCDD yetkilisinin, ilgili kurumların görüşlerinin çoktan alındığını bile bilmediğini de konuşmalar sırasında öğrenmiş olduk.

BÜYÜK OVA KORUMA ALANI SAHASI İÇERİSİNDE

Söz konusu arazinin mülkiyet sorununun dışında; büyük ova koruma kanunu kapsamındaki korunan alanlar içerisinde olması da ayrıca dikkat çeken husus. Kanun gereği Büyük Ova Koruma Alanı içerisindeki yerlere GÜNEŞ ENERJİSİ santrali KURULAMAZ!

Projenin yapılması planlandığı arazi Büyük Ova Koruma sınırları içerisinde kalıyor. Kanun kapsamında alan içerisinde bırakın proje gerçekleştirmeyi, çivi çakmak bile yasak. Böylesine bir durumda nasıl oluyor da büyük ovanın içerisine güneş enerjisi santrali kuruluyor! KURULMAK İSTENİYOR!

Santralde üretilen elektriğin başka yerlerde kullanılma tehlikesinin olup olmadığı merak edilen diğer sorular arasında. Soruyu yönelttiğim TCDD yetkilisi, bunun imkansız olduğunu; TCDD’nin kendi uhdesinden başka bir yerde kullanılamayacağını net bir şekilde belirtti. Herhangi bir protokolle bile bunun mümkün olamayacağını belirtti. Nasıl bu kadar net konuşabiliyor, anlam vermek mümkün değil. Çünkü kurumlar arasında bir yazışmayla bile nelerin değiştiğini biliyoruz. Ama görülen sadece trafo merkezine elektrik iletiminin sağlanacağı ve bunun da hatlarda kullanılacağı savunuluyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNE KARŞI DEĞİLİZ!

Güneş Enerjisi Santraline karşı olma gibi bir durum akla gelmemelidir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının ne denli hayatımızda yer tutmasının önemini her seferinde dile getiren kişiler arasındayım. Ancak doğru yere ve doğru bir şekilde. Tarımı ve hayvancılığı olumsuz etkilemeyecek arazilere kurulması şartıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığına bir diyeceğimiz yok. TAM DESTEK..

ANCAK YANLIŞLARLA DOLU BİR PROJEYİ, SIRF GÜNEŞ ENERJİSİ DİYE ONAYLAMAK DA AYRI BİR ÇELİŞKİ.

Halk nezdinde güvenilirliğini kaybeden bir güneş enerjisi santrali bilgilendirme toplantısına, tarımla ve hayvancılıkla uğraşan Alpu’lu hemşehrilerimiz son noktayı koydu.

‘VERİMLİ ARAZİLERİMİZİ MAHVEDECEK PROJELERE KARŞIYIZ VE KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ.DERSİNİZİ İYİ ÇALIŞIN GELİN!’

Bu sözler karşısında yetkililerin halini siz düşünün.

YETKİLİLERE NACİZANE TAVSİYE;

BUNDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİZ PROJELERE HAZIRLANIRKEN YETKİLİ VE BİLGİLİ İNSANLARDAN FAYDALANIN. EN AZINDAN REZİL OLMAZSINIZ.