Yunus Emre Nefesli Beşlisi'nden büyüleyici performans Yunus Emre Nefesli Beşlisi'nden büyüleyici performans

5 Haziran günü, 1972 yılında İsveç’te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla “Dünya Çevre Günü” olarak kabul edilmiştir

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın “Tek Bir Dünya” sloganı ile sürdürülebilir, doğa ile uyumlu ve daha temiz yaşam vurgusuyla, 21 Mayıs 2022 tarih ve 31842 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2022/3 no’lu genelge ile “Dünya Çevre Günü” nü kapsayan 1- 7 Haziran haftasının “Türkiye Çevre Haftası” olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Tüketim ve israf kültürünün dünyayı kuşattığı günümüzde ‘Akan bir nehir kıyısında bile, suyu tasarruf et’ emri ile dünyaya ve kaynaklara nasıl bakmamız gerektiğini asırlar öncesinden bize gösteren bir peygamberin ümmetiyiz. Karşılaşılan sorunları sadece bir çevre sorunu olmaktan öte, bir vicdan ve ahlak meselesi olarak gören bir bakış açısıyla çevre konusunda kararlı adımlar atıyoruz.

2018 yılıdan itibaren ilimizde uygulanmaya başlanılan, Cumhurbaşkanımızın eşi Saygıdeğer Hanımefendi Sayın Emine ERDOĞAN himayelerindeki “Sıfır Atık Projesi” de sahip olduğumuz bu bakış açısının bir sonucudur.

Eskişehir’imizde de her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi, kamuoyunda atık bilinci ve kültürününoluşması, ilimizin doğal kaynakları ve zenginliklerinin muhafazası için örnek çalışmalar yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve derneklerle iş birliği halinde çevresel denetim ve eğitim çalışmalarımızı aralıksız sürmektedir.

‘’Türkiye Yüzyılı’’ bir gelecek inşâsıdır. Bu yolculukta; çevre konusu yadsınamaz bir önem arz etmektedir. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık. Sadece karbon emisyonlarının azaltılmasına odaklanmıyor, küresel ısınmaya sebep olan diğer sera gazlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Çevre ve iklim değişikliği konusunda aldığımız önemli kararlar ve gerçekleştirdiğimiz projelerle ‘’Türkiye Yüzyılı’’nıyeşertmekteyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum. Eskişehirli hemşehrilerime temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir dünya diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.