Vakıf geleneğini  yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma adına çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Aksoy, şu ifadelere yer verdi:

  Milletimizin birlik ve beraberliğinin, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin somut örneklerinden biri vakıflardır. Vakıflar, üstlendikleri toplumsal sorumlulukların yanında çok yönlü çalışmalarıyla ülkemizin gelişmesine ve demokrasimizin ilerlemesine değerli katkılarda bulunmakta, birliğimizin güçlenmesine hizmet etmektedir.

         Milletimizin sosyal, kültürel ve ekonomik birikimini yine milletimizin refahı için örgütleyen vakıflar, medeniyetinize olduğu kadar insanlığa da büyük katkılar sunmaktadır. Mükemmel bir sivil toplum örgütlenmesi modeli olan, ekonomik ve sosyal hayatımızdaki etkinliğini hâlâ sürdüren Türk vakıf sistemi, Selçuklular döneminde başlayarak günümüze kadar gelebilmiştir.

         Vakıflarımız, yardımlarının biraraya getirilerek büyümesine, doğru yerlerde ve verimli bir şekilde kullanılmasına aracılık ederek bizi, daha iyi bir yaşam, daha gelişmiş ve modern bir Türkiye hedefine yaklaştırmaktadır. Milletimiz, bu hedefe ulaşmak için güçlü bir tarihî gelenek ve birikime sahip olan vakıf kurumunu tarihteki gibi en yararlı biçimiyle sürekli ve etkin kılmaya devam etmelidir.

         Köklü vakıf geleneğinin yaşatılması amacıyla gerekli koşulların oluşturulması, kültürel mirasımızda seçkin yeri bulunan vakıf eserlerine sahip çıkılarak korunması ve geleceğe aktarılması devlet ve toplum olarak önemli sorumluluklarımızdandır.

         Vakıflarımızın, her zaman üstlendikleri önemli görevin sorumluluğuyla hareket edecekleri inancıyla Vakıf Haftası’nı kutluyor, tüm vatandaşlarımıza esenlikler diliyorum.

Kaynak: Bülten