Toplantının açılışında Vali Aksoy, su kaynaklarının korunmasının ve sürdürülebilir su yönetiminin önemine dikkat çekti. Bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, su kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemler ve yapılması gereken çalışmalar detaylı bir şekilde tartışıldı.

Katılımcılar, su kirliliği ile mücadele kapsamında atılması gereken adımları değerlendirirken, mevcut su kaynaklarının daha verimli ve temiz bir şekilde kullanılması için önerilerde bulundular. Ayrıca, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar arasında iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

Vali Aksoy, toplantıya katılan tüm kurum yetkililerine ve paydaşlara teşekkür ederek, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Toplantı, belirlenen tedbirlerin hayata geçirilmesi ve su kirliliği ile mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi konusunda mutabakat sağlanarak sona erdi.

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi