Devlet, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla GSS ve BAĞ-KUR prim borcu olanlara yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti sunacak.

Gelir testi sonucunda, geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların borçları silinecek. Eğitimlerini tamamlayan gençler ise 2 yıl boyunca GSS primi ödemekle yükümlü olacaklar ancak bu süreçte ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Düşük gelirli ailelerin 18 yaş altı çocukları, 20 yaş altı lise öğrencileri ve 25 yaş altı üniversite öğrencileri, mezuniyetlerinden sonra 2 yıl boyunca ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanacak şekilde genel sağlık sigortası kapsamına alınıyor.

GSS primi 402.44 TL olarak belirlendi. Gelir testine girmesi gerekenler, işsiz olan ve ailesinin ödeme gücü bulunmayan kişilerdir. Gelir testinde, kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise primleri devlet karşılamakta, bu miktarın üzerinde gelir elde edenler ise primlerini kendileri ödemek zorundadır.

Yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurarak genel sağlık sigortası kapsamındaki haklardan yararlanabilir. Bu süreçte ödemeleri gereken prim tutarı ise 536 liradır.


6 AY GEÇERLİ

GSS borcu bulunanlar, yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabilirken borçları devam ediyor. 18 yaşından küçük Türk vatandaşları, ebeveynlerinin sigortalı olmasına bakılmaksızın prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra 2 yıl boyunca GSS primi ödemekle yükümlü olacaklar. GSS borcu olanlar ise yıl sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmeti alabilecekler, fakat borç yükümlülükleri devam edecek.

18 yaşından küçük Türk vatandaşları, ebeveynlerinin sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken, gençlerin GSS prim ödeme yükümlülüğü eğitimlerini tamamladıktan sonra başlar ve 2 yıl boyunca sürer.


BORÇ KALMIYOR!

Düzenleme kapsamında, BAĞ-KUR veya GSS prim borcu olanlar da devlet hastanelerinden ücretsiz olarak faydalanabilir. Ancak, bu hizmetten yararlanabilmek için öncelikle borçların ödenmesi gerekmektedir. Gelir testi sonucunda, geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların borçları silinecektir.

Sigortalılar genel sağlık sigortası primlerini ve kısa vadeli sigorta kollarını tek seferde ödeyemez. Ancak, isteğe bağlı sigorta primleri ve hizmet borçlanmalarını toplu olarak ödeyebilir. İşçiler, memurlar ve BAĞ-KUR'lular ödedikleri malullük, yaşlılık veya ölüm sigorta primlerini geri alabilir.

Kaynak: Haber Merkezi