Ayhan Karahan; yüksek fiyat artışlarına istinaden döviz kurunun yatay seyretmesi; Türkiye’nin rekabet gücünü azaltmaktadır.

Türkiye’de ürün maliyetlerinin artış göstermesi sonucunda dış pazarlardaki alıcıların Türkiye’den siparişlerini iptal ederek yeniden Uzak Doğu ülkelerine yönelmelerine sebep olmaktadır.

Türkiye’deki perakendeciler ürün maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle yeniden üretimlerini Uzak Doğuda yaptırma arayışlarına girmişlerdir.

Ürün maliyetlerinin yükselmesi döviz kurunun yatay seyretmesi ihracatı zorlaştırmakta; ithalatı cazip hale getirmektedir. Bu durum Türkiye’de ihracatın daralmasına, imalat sanayinin zayıflamasına, istihdamın azalmasına sebep olacaktır dedi.