ÇKS kayıtları, il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda Mart ayında 15 gün süreyle askıya çıkarılacak. Bu süre zarfında sadece hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılan itirazlar dikkate alınacak.

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü durumunda, miras hakkı tescil edilmemiş araziler intikali yapılmamış araziler olarak kabul edilecek ve itirazlarda mirasçılık belgesi istenecek.

Yeni düzenlemelerle birlikte, taahhütname kapsamında olan arazilerin belirlenmesi, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonları tarafından yapılacak.

Mirasçılar veya hissedarlar, üretim yılı içinde bu arazilere itiraz ederse, bu itirazlar dikkate alınacak ve ilgili kayıtlar sonlandırılacak.

Veraset yoluyla devralınan ve taahhütname ile başvurulan arazilerle ilgili önemli değişiklikler de yapıldı. Mirasçılar veya hissedarlar, bu arazilere ilişkin itirazlarını belirtmeleri durumunda, itiraz edilen alanlara ilişkin taahhütname süresi sonuna kadar geçerli olacak şekilde düzenlemeler yapılacak.

Yeni düzenlemelere göre, il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda ÇKS kayıtları, üretim yılının Mart ayında 15 gün süreyle askıya çıkarılacak. Bu süre içinde sadece hissedarlar veya mirasçılar tarafından yapılan itirazlar dikkate alınacak.

Yeni düzenlemelerle, tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü durumunda, miras hakkı tescil edilmemiş araziler intikali yapılmamış araziler olarak kabul edilecek.

Bu arazilere ilişkin yapılan taahhütname başvurularına mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi talep edilecek. Başvurulan arazide kendi hissesi olmayanlar için hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek.

Veraset yoluyla iştirak edilen arazilerde hisse oranlarının belirsiz olduğu durumlarda ise tüm hissedarlarla yapılan kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek.

Kaynak: Haber Merkezi