Konut ve arsa fiyatlarındaki yükselişle birlikte, hisseli tapu sahipleri arasında hukuki sorunlar büyüyor.

Yapılan hataların tapu kaybına neden olabileceği bu dönemde, hisseli tapu sahiplerine hukuki bir çıkmazla karşılaşmamak için dikkatli olmaları uyarısı yapılıyor.


ÖN ALIM HAKKI NEDİR?

Tapu mülkiyetinin birden fazla kişiye ait olduğu tapulara hisseli tapu adı verilmekte olup bu tip tapularda tapu sahiplerinin belirli sorumlulukları bulunmaktadır.
 
Tapu sahibi kendi payını satmak istemesi durumunda öncelikle diğer ortaklarına ön alım hakkı nedeni ile bu payı alıp almayacağını sormalıdır. Yine tapu sahibinin ödemekle yükümlüğü olduğu emlak vergisi sorumluluğu da her bir tapu sahibinin payına göre kendisine aittir. 

Hisse sahibinin kendisine düşen tapu harcı payını ödememesi ya da düzenli olarak emlak vergisinin bir hissedar tarafından ödenmesi diğer hissedarlara dava açılması hakkını verir.


BÜYÜK TEHLİKE

Bu durumda diğer ortakların şikayetçi olarak mahkemeye başvuru yapması durumunda hakim tarafından ortaklığın sona erdirilmesi yönünde karar çıkıyor. Hisse sahibi ortaklıktan çıkartılırken kalan ortaklar arasında tekrar tapu da hisse paylaştırılması yapılıyor. Mahkemenin belirlediği tutarı ödeyen diğer hisse sahipleri o hissedarın hakkını satın almaktadır.


RİSKLİ Mİ?

Hisseli tapu sahipleri çok sayıda risk ve zorluk ile karşılaşabilir. Güven problemi bunlardan biridir. Hisseli tapuda birden çok hisseder olması sebebiyle sık sık anlaşmazlık çıkabilmekte, sözleşme yapılacak üçüncü kişilerde güven sorunları meydana getirebilmektedir. Bunun dışında paydaşlıktan çıkarılabilme de vardır.


MÜSTAKİL TAPUYA NASIL DÖNÜŞÜR?

Tapu, gerçek ve tüzel kişilerin bir taşınmaz üzerinde sahipliklerini gösteren resmi bir evraktır. Bir arsa, konut veya benzeri gayrimenkulün tek bir sahibi olabileceği gibi birden çok kişi bu gayrimenkule ortak da olabilirler. Bu durumda "hisseli mülkiyet" ve "hisseli tapu" dan söz edilir.

Genellikle hisseli tapuya bir kimsenin ölümü üzerine geride miras bıraktığı gayrimenkulün, mirasçılarının bu taşınmazda "hisseli malik" olmaları sebebiyle rastlanır. Artık ölen kişi tek tapu sahibi olarak yoktur. Onun yerine hukuken birden çok mirasçı bu taşınmazda "hisseli tapuya" sahiptir.

Kaynak: Haber Merkezi