Eğitimde, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda çalışan profesyonellerin becerilerini güçlendirmek amaçlandı. Psikodrama yöntemiyle, katılımcıların duygularını ve düşüncelerini ifade etmeleri sağlandı ve şiddetin toplumsal cinsiyet temelli bir sorun olduğu vurgulandı.

Eğitimde ayrıca, şiddetin nedenleri, etkileri ve çözüm yolları üzerine interaktif çalışmalar gerçekleştirildi. Katılımcılar, psikodrama yöntemini kullanarak rol oynama ve grup çalışmaları yaparak, şiddetle nasıl başa çıkılacağı konusunda yeni yaklaşımlar deneyimlediler.

Eğitim sonunda katılımcılar, şiddete karşı daha duyarlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilecekleri konusunda bilgi ve deneyim kazandılar.

Yapılan açıklamada, "Kadın hizmetleri alanında çalışan mesleki personellere yönelik Anadolu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Fakültesi Sos. Hiz. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aliye Mavili tarafından “Şiddete Toplumsal Cinsiyet Açısından Psikodrama ile Bakış” eğitimi verilmiştir." denildi.

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi