Sürücülerin dikkatine: Eskişehir'de yarın bu caddeler kapalı olacak Sürücülerin dikkatine: Eskişehir'de yarın bu caddeler kapalı olacak

2016 yılından bu yana İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı olarak atandı. Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, yaptığı basın açıklaması ile Bakan Memişoğlu’ndan taleplerini dile getirdi. Fahrettin Koca’nın istifasını çok olumlu karşıladıklarını söyleyen Aksaray, “Geç kalınmış bir istifadır. Yerine görevlendiren Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu kutlarız ve başarılar dileriz. Ancak, bizler için, Bakan’ın değişmesi yeterli değildir, uygulanan sağlık politikasının değişmesi gerekir. Yeni Bakan’ın, ülkemizde 21 yıldır uygulanan ve ülkemiz sağlık ortamını topyekûn yıkıma uğratan, Dünya Bankası’nın ranta dayalı sağlıkta dönüşüm programını, acilen durdurmasını istiyoruz” dedi.

“KAMUSAL SAĞLIK HİZMETİ İSTİYORUZ”

Bakan Memişoğlu’nun meslektaşlarının sesine kulak vermesi gerektiğini söyleyen Aksaray, “Yıllardır dile getirdiklerimizi bu kez gerçekleşmesi umuduyla, bir kez daha talep ediyoruz. Yeni Bakan’ın kamuda, özel sektörde, tıp fakültelerinde çok ağır koşullarda çalışan, her geçen gün her açıdan değersizleştirilen, mobbinge, şiddete maruz kalan, emeğinin karşılığını alamayan, tükenen, çareyi yurt dışında arayan, emeklilikte açlık sınırının altında maaşlarıyla ayakta durmaya çalışan meslektaşlarına, sağlık çalışanlarına kulak vermesini istiyoruz. İstediğimiz, çok kolay ve nettir: Eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, kamusal sağlık hizmeti istiyoruz.

“BİRİNCİ BASAMAĞI GÜÇLENDİRMELİ”

Taleplerini ve beklentilerini sıralayan Aksaray şu ifadeleri kullandı: “Birinci basamağı güçlendirmesini, bölge tabanlı sisteme geri dönmesini ve basamaklı sağlık sistemini getirmesini, tüm çalışma ortamlarında, örneğin, hastalara Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 20 dakika süre ayrılması gibi, iyi hekimlik ilkelerinden asla taviz vermemesini, sermayeye ucuz işgücü, hatta köle sağlamak için, eğitimin niteliğini önemsemeden, mantar gibi tıp fakültesi açmaktan, tıp fakültelerine nitelikli eğitim alamayacak kadar asistan almaktan vazgeçmesini, hekimlere, tek kalemde ödenecek ve emekliliklerine yansıyacak, hak ettikleri ücretleri vermesini, performans sistemini kaldırmasını, tüm bu süreçlerde, 106 bin 168 hekimin üyesi olduğu yüz akı örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği içinde olmasını istiyoruz.”

Kaynak: Meltem Karakaş