Basın açıklamasını Tarım ORKAM-Sen Eskişehir İl Temsilciliği adına Bursa Şube Kadın Sekreteri Gizem Avar Menge okudu. 

Geçtiğimiz günlerde sokak hayvanları ile ilgili gündeme gelen bir yasa tasarısı ile ilgili konuşan Gizem Avar Menge, “Yönetemeyenlerin klasiği çözemedikleri sorunları kestirip atarlar. Yine bir klasik çözümle karşı karşıyayız. Başıboş bırakılmış, zamanında kısırlaştırılmamış, vicdansızca sokağa atılmış ve bugün zaman zaman sürü halinde yaşayıp insanların korkmasına neden oldukları için sokak hayvanları katledilerek sorunun çözümü aranmaktadır. Oysaki 2004 yılında çıkan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu İlkeler başlıklı 4. Maddesi 2. Fıkrasında “Evcil hayvanlar, türüne özgü hayat şartları içinde yaşama özgürlüğüne sahiptir. Sahipsiz hayvanların da, sahipli hayvanlar gibi yaşamları desteklenmelidir.” denilmektedir. Aynı yasa ve yasaya bağlı yönetmelikle büyükşehir, il ve nüfusu yirmi beş bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyelere hayvan bakım evleri kurması görevi veriyor. Yasaya göre; sahipsiz, güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların bu bakım evlerinde rehabilite edilmeleri, kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları bölgeye bırakılmaları esas oluşturuyor. Ancak Türkiye genelinde 1300’den fazla belediye olmasına karşın 300 civarında hayvan bakımevi bulunuyor ve bu barınakların da hayvan refahına uygun şekilde hizmet vermediği görülüyor" dedi.

"AKP iktidarı her zaman olduğu gibi toplumu kutuplaştırarak sorunun çözümünü popülist yaklaşımlarla bulmaya çalışmaktadır"

Bütçeden yeterli kaynak ayrılmaması, hayvan sağlığı konusunda çalışacak yeterli personel istihdamının olmaması, sorunun ana sebeplerini oluşturmakta olduğunu belirten Menge, "Kamu kaynakları fütursuzca harcanırken bütçeden ayrılacak çok küçük bir payın sorunu çözeceği aşikârken, bunun yerine hayvanları katletmek tercih olarak önümüze konulmaktadır. AKP iktidarı her zaman olduğu gibi toplumu kutuplaştırarak sorunun çözümünü popülist yaklaşımlarla bulmaya çalışmaktadır. Hayvanlardan korkan, saldırıya uğrayacağını düşünen insanlarla, hayvan hakları savunucuları karşı karşıya getirilmiştir. Sorun mağdur yaratmadan ilgili yasa ve yönetmeliklerin işaret ettiği şekilde çözülebilecektir" şeklinde konuştu.

"Tarım Orkam-Sen olarak, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz"

Çözüm önerisi sunan Menge, "Yasada belirtilen hayvan bakımevi acilen yeteri miktarda açılmalı, Mevcut sahipsiz hayvan bakımevlerininse kapasitelerinin arttırılması, hayvan refahına uygun hale getirilmesi, Bu konuda çalışacak yeterli Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Teknisyeni, Yardımcı Personel istihdamı sağlanması, Tarım ve Orman Bakanlığının 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda belirtilen hükümleri takip etmesi ve yerine getirmesi Sorunun çözümü açısından acilen uygulanması gereken tedbirlerdir. Yasa koyucunun mevcut yasa hükümleri çerçevesinde koruyucu tedbirleri arttırarak çözüm üretmesi, hayvan katliamı yerine, hayvan refahını arttıracak düzenlemeler yapması beklenmektedir. Tarım Orkam-Sen olarak, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandu.                      
                                                                                        

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi