Sempozyumda konuşan müze yetkilileri, müzelerin sadece tarih ve sanat eserlerini sergilemekle kalmadığını, aynı zamanda kent belleğinin bir parçası olduklarını ve şehirlerin kültürel kimliğinin korunmasında kilit bir rol üstlendiklerini belirtti.

Sempozyumda ayrıca, müzelerin kent belleğindeki yerinin yanı sıra, gelecekteki rolü ve kentlerin kültürel sürdürülebilirliğine olan etkisi de ele alındı.

Tartışmalar, müzelerin sadece geçmişi korumakla kalmayıp, aynı zamanda gelecek kuşaklara miras bırakmak için nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği üzerine yoğunlaştı.

Yapılan açıklamada, "Eti Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen “Müzelerin Kent Belleğindeki Yeri ve Önemi” konulu sempozyuma katıldık. ICOM (Uluslararası Müzeler Konseyi) bu yılın temasını “Müzelerde Eğitim ve Araştırma” olarak belirledi. Okul dışı öğrenmede müzelerin öneminin bilinciyle ETOMÜZE’de gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizden,etkinliklerimizden ve misyonumuzdan bahsettik. Ev sahipliği için Eti Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi