Miras paylaşımı, ölen kişinin mal varlığını hak sahipleri arasında adil bir şekilde dağıtmayı amaçlar. Ancak vasiyetname olmaması durumunda, özellikle doğu kültüründe erkek evlatların daha fazla miras alması geleneği, aile içinde sorunlara yol açabilir.

Hukuki olarak eşit paylaşım öngörülmüş olsa da, saklı pay güvencesi, miras paylaşımındaki adaletsizlikleri düzeltmek için devreye girebilir.


SAKLI PAY

Saklı pay, hukuki olarak miras paylaşımı gibi durumlarda devletin olası bir haksızlığı önlemek için genellikle belirli durumlarda mirasın bir kısmının belirli mirasçılara ayrılmasını garanti eden bir düzenlemedir. 

Hukuki düzenlemeye göre; Saklı paylı mirasçılar 3 grup olarak belirtilmiştir. Bunlar altsoy, anne-baba ve sağ kalan eştir. Günümüzde kardeşler saklı paylı mirasçı değillerdir çünkü 2007 yılında yapılan değişiklik ile saklı pay sahibi mirasçı grubundan çıkarılmışlardır.

Miras bırakanın 2 çocuğu ve eşinin hayatta olduğu bir örnek üzerinden devam edildiğinde vefat eden kişinin 3 yasal mirasçısı vardır. Eşin yasal miras payı oranı kanuni düzenleme nedeniyle 1/4'tür. Çocuklarında yasal miras pay oranı 3/8’dir. Bu durumda çocukların saklı pay miras oranları 3/16’dır.

Kaynak: Haber Merkezi