Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kamuda tasarruf amacıyla yayımladığı genelge, memurların aldıkları birçok desteği kaldırıyor.

Bakan Mehmet Şimşek’in açıkladığı genelgede, kıyafet yardımı gibi memurlara yapılan ödemeler artık çek, kupon veya nakit olarak yapılmayacak.

Bunun yerine, yardımlar ayni olarak gerçekleştirilecek. Genelge ayrıca, fazla mesai ve nöbet ücretlerinin sadece zorunlu durumlarda ödeneceğini belirtiyor.

Yıllık izinlerin ilgili yıl içinde kullanılması zorunlu hale getirilirken, geçmişten biriken izinlerin ise 3 yıl içinde kullanılması gerekiyor.

Genelde memurların servis araçlarının yanı sıra, memurlara verilen çek, kıyafet desteği, kupon ve nakit ödemelerinin de kaldırıldığı bildirildi.


Genelgedeki konuyla ilgili yazılan madde şu şekilde:

Memurlara toplu sözleşme gereği yapılacak giyecek yardımı, ayni olarak gerçekleştirilecek. Kıyafet desteği için çek, kupon gibi araçlar kullanılmayacak. Nakdi ödeme yapılmayacak.

Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak.

Yıllık ücretli izin süreleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Geçmişte kazanılmış, birikmiş izinler 3 yıl içinde kullandırılacak.

Bilet ücretini memurun kurumunun ödediği uçuşlarda kazanılan miller, kurumlar tarafından kullanılacak.


KAMUDA TASARRUF PAKETİ...

Kamuda Tasarruf Paketi ile hükümetin kamu harcamalarının azaltılması hedefleniyor Kamuda Tasarruf Paketi ile kamu maliyesinde yapılacak çeşitli reformlar ile harcamaların daha verimli hale getirilmesi planlanıyor.

Bu çerçevede kamu kurumlarında yeni araç satın alma ve kiralama işlemleri 3 yıl süreyle durdurulacak. Ayrıca, yabancı menşeli araç kullanımına son verilecek.

Deprem riski taşıyanlar hariç, yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl boyunca askıya alınacak.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine üst sınır getirilecek ve sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Kaynak: Haber Merkezi