Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

En sonuncusu 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe konan genelgeler ile kamu harcamaları belli kurallar bağlanmıştır. Son dönemlerde yaşanan gelişmeler daha güçlü adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 16 Nisan Kabine toplantısı akabinde Cumhurbaşkanımız OVP’nin güçlendirilmesi adına kamuda tasarruf artışı, yapısal reformların hızlandırılması hususlarını ifade etmişlerdir. 6 Mayıs Kabine toplantısı akabinde kamuda taşıtlar, binalar, haberleşme giderleri, cari harcamalar, yurt dışı seyahat, kamu istihdamı gibi alanlarda tasarruf kültürünü güçlendirici adımlar atılacağını, bu yönde gerekli talimatları verdiklerini belirmişlerdir.

"TEK BAŞINA DEĞİL..."

7 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanımız bir taraftan üretip yeni pazarlara ihraç ederken diğer tarafta tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bunu kamu olarak öncülük edecek daha az kaynak kullanarak daha fazla etkide bulunacak projelere ağırlık vereceğiz ifadelerini kullanmışlardır.

Bugün sunduğumuz paket tek başına değil, bütüncül çerçevede ortaya koyduğumuz birbirini destekler mahiyette diğer paketlerle anlam ifade etmektedir.

Tek başına bu paketi değil önümüzdeki aylarda Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız hep birlikte yürüttüğümüz çeşitli hazırlıkların devreye girmesiyle bunları sizlere zamanı geldikçe paylaşacağız.

Kamu hizmetlerini aksatmadan güncel ihtiyaçlara odaklanıp önceliklendirme yaparak yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl yaşadığımız depremlerin ilk aşamada hesap edilen maaliyeti 104 milyar doları bulmuştur. Deprem için tahsis edilen 2024 yılı başlangıç ödeneği 1 trilyon 28 milyar TL olmuştur. Bu ödenekler azalmakla birlikte önümüzdeki yıl da devam edecektir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkartmak. Enflasyonu tek hanelere düşürmek. Refah için de düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir.

Enflasyonla mücadelede para politikası, gelirler politikası, yapısal reformlar uyum içinde yürütülüyor. Merkez Banka’mız enflasyonu düşürmek için para politikasında sıkılaştırma dahil kendi alanında her türlü tedbiri alıyor. Bizler de bugün açıklayacağımız paketle, yakında ilave açıklayacağımız diğer tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

Deprem yaralarını sardığımız bu dönemde kamu olarak biz de tasarrufa gidiyoruz. Harcamaları disiplin altına alıyoruz. Bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Geçen sene aldığımız tedbirlerle bütçe açığını tedbir alınmasaydı yüzde 9-10'lara çıkacak bir açığı biz yüzde 5 gibi daha makul bir düzeye çekebildik. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden birisi mali disiplindir. Son 20 yılda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2.4.

20 yıllık performansa baktığınız zaman mali disiplinin AK Parti hükümetlerinin önemli bir özelliği olduğu ortaya çıkacatır. Bu açıklayacağımız ilk paket değil, son paket de olmayacak. Birçok adım atacağız.

3 husus var. Birincisi OVP’nin özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufun amaçlıyoruz. İkinci olarak da bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlara ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak da tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Merkezi idareler, mahali idareler, KİT, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu tedbir paketinin kapsamındadır."

KAMUDA YENİ DÖNEM

"En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak. Enflasyonu tek hanelere düşürmek. Enflasyonla mücadelede para politikası, gelirler politikası, yapısal reformlar uyum içinde yürütülüyor.

Deprem yaralarını sardığımız dönemde kamu olarak tasarrufa gidiyoruz, harcamaları disipline alıyoruz. Geçen sene aldığımız tedbirlerle bütçe açığını yüzde 9-10'lara çıkabilecekken yüzde 5'lere çekebildik.

TCMB enflasyonu düşürmek için para politikası dahil kendi alanında tedbiri alıyor. Bizlerde bugün açıklayacağımız paketle ve yakında açıklayacağımız adımlarla dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız.

Açıklayacağımız paket son paket olmayacak, önümüzdeki dönemde bir çok adım atacağız. Bu paketle birlikte güçlü bir izleme, raporlama ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz.

Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde bir çok reform yapacağız.  

Kamuda bina yapımı ve araç alımı durduruldu

Kamuda tasarruf adımlarının ilk aşaması taşıtlar. Kamu filo yönetimi sistemi ile etkinliği artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilecek. 3 yıl süreyle yeni araç satın alınmayacak ve kiralama yapılmayacak. Kanunda belirtilen makam ve kişiler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da sonlandırıyoruz. Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde personel servislerini kaldırıyoruz.

İkinci alan kamu binaları. Deprem riski hariç yeni hizmet binası alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Kamuda taşıt sayısı ve standartları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz.

Ücretlere üst sınır geldi

Kamuda üç yıl boyunca emekli olanlar kadar istihdam sağlanacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek. Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan getireceğiz. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

İdari yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışmayı başlatıyoruz. Mükerrer yapılanmalarını önleyeceğiz. Örneğin defterdarlıklarla vergi dairelerini birleştireceğiz.

Hizmet içi eğitimler sadece kamu tesislerinde yapılacak, otellerde değil. Yurt dışı geçici görevleri sınırlıyoruz. 

Enerji ve atık yönetimine gelince kamuda enerji verimliliğini daha da artıracağız. Yenilenebilir enerjiyle tasarrufu sağlamayı düşünüyoruz.

Bir diğer başlık haberleşme ve iletişim giderleri. Burada dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidiyoruz.

Diğer cari harcamalarda temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapıyoruz. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi ve kokteyl yapılamayacak.

Zorunlu haller hariç demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durduruyoruz."

Editör: Emre Kaymal