Prof. Dr. Mehmet Kesim: “Hayal gücü ve yaratıcılık kavramları aynı şey değil”

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kesim seminerde şu sözlere yer verdi: “Hayal gücü ve yaratıcılığı sıklıkla birbirine karıştırıyoruz ve birbirinin yerine kullanıyoruz fakat iki kavram farklı anlam ve etkilere sahiptir. Hayal gücü yaratıcılık için ön gerekliliktir. Hayal gücü mevcut olmayan kavramları zihinsel imgeleme ve kavramsallaştırmadır. Yaratıcılık birtakım şeyleri birbirine bağlamaktan ibarettir yani yaratıcılık için bir şeyleri bilmek gerekir. Yaratıcılık özgünlüğü, yenilikçiliği içerir. Hayal gücü ve yaratıcılık birbirini destekleyerek ve geliştirerek birçok insana ve alana etki eder. Hayal gücünü etkin kullanabilmek ve yaratıcılığı gerçekleştirmek hayatta farkındalığa ve insanın kendisine yakınlaşmasına öncülük eder. Kendine yakın olmak bir süreçtir ve bu süreç gelgitlidir. Kendine yakın olmak beceri gerektirir ve bu becerinin ön koşulları ise niyet, sabır ve azimdir. Bu kavramları önemseyerek bu süreçte çabalamak gerekir.”

Prof. Dr. Mehmet Kesim konuşmasının devamında hayal gücü ve yaratıcılığın ne olduğundan, aralarındaki farklardan, tarihteki yerlerinden ve gelecekte sahip olacakları yerlerden bahsetti. Bunlara ek olarak bu kavramların eğitim, sanat, kültür, mühendislik gibi alanlarla etkileşimine değindi.

Kaynak: Bülten