Prof. Dr. Günay, uluslararası arenada da kadın erkek eşitliğine yönelik çeşitli etkinliklerde çalışmalar ve konuşmalar gerçekleştirmişti. Konuya ilişkin Dr. Günay, ‘’Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Büyük Millet Meclisi altında yapılanmış 19 ihtisas komisyonundan biridir. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun misyonu; kadın haklarının korunması ve geliştirilmesini sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik olarak Ülkemizde ve uluslararası alandaki gelişmeleri izleyerek bu gelişmeler konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bilgilendirmektir. Komisyonun vizyonu ise kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına ilişkin sorunların gerek yasal düzeyde gerek uygulamada iyileştirilmesini sağlayarak etkili bir parlamenter denetim oluşturmaktır. Bir kadın milletvekili olarak her zaman kadınlarımızın ekonomik, sosyal, siyasi haklarının tam kullanılması konusunda takipçi oldum. Özellikle sosyal ve hukuki alanda haklarının farkında olmaları ve kullanmaları çok önemli. Burada uygulamada aksama yaşanan alanları tespit etmek ve çözüm üretmek adına yasama olarak bizlere büyük görevler düşüyor. Avrupa Konseyi çalışmaları ile KEFEK arasında da bir köprü olacağıma inanıyorum. Bu çalışmaların bir parçası olarak kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanması anlamında katkı sunacak olmaktan son derece mutluyum’’ şeklinde açıklamada bulundu.

KEFEK VE GÖREV ALANI

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK), Türkiye’de kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele etme amacına parlamento zemininde katkı sunmak üzere 2009 yılında 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile kurulmuştur. Komisyon, TBMM Başkanlığı tarafından kendisine havale edilen kanun teklifleri ile olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini görüşmenin yanı sıra kadın erkek eşitliğinin ihlaline ve cinsiyete dayalı ayrımcılığa dair iddialar ile ilgili başvuruları incelemektedir. Diğer taraftan Komisyon; bünyesinde kurulan alt komisyonlar marifetiyle ihtisas alanındaki konularda raporlar hazırlamakta, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çeşitli proje ve etkinliklere imza atmaktadır.