Ev sahipleri için önemli bir uyarı: Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Mart'ta başlayacak olan kira geliri beyan dönemine dikkat çekiyor.

Bu dönem, ev sahipleri için kritik bir süreç olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beklentisi, yaklaşık 4.5 milyon konutun beyan edilmesi yönünde.

Uzmanlar, ev sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için beyannamelerini zamanında vermesi gerektiğini vurguluyor.


KİMLERİ KAPSIYOR?

2023 yılında, 21 bin lira ve üzerinde kira geliri elde eden mesken sahipleri, gelirlerini beyan etmek zorundadır. 2024 yılı için bu sınır 33 bin liraya yükseltilmiştir. 21 bin liranın altında gelir elde edenlerin beyanname verme zorunluluğu bulunmamaktadır.


2 TEMEL YÖNTEM VAR

Kira gelirlerinin vergilendirilmesi için iki temel yöntem bulunmaktadır: Götürü Gider ve Gerçek Gider. Götürü gider yöntemi, belge gerektirmeksizin, kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan miktarın %15'lik kısmının hasılattan indirilmesine izin verir. Gerçek gider yöntemi ise, Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderlerin, belgelendirilerek, indirilebilmesini sağlar.


HANGİ GİDERLER DÜŞÜRÜLEBİLİR?

Gayrimenkulün İdare Giderleri: Aydınlatma, ısıtma, su, asansör gibi giderler,
Sigorta Giderleri: Gayrimenkul için yapılan sigorta giderleri,
Amortismanlar: Gayrimenkulün değerini artırıcı harcamalar ve onarım giderleri,
Eğitim ve Sağlık Harcamaları: Türkiye'de yapılan eğitim ve sağlık harcamaları, belirli şartlar dahilinde gelirlerden düşülebilir.

Şahıs sigorta primlerinin %50'si ve %100'ü, belirli limitler dahilinde, indirim konusu yapılabilir. Eğitim ve sağlık harcamaları ise, gelirin %10'unu aşmamak kaydıyla, yıllık beyanname ile indirilebilir.


2 YIL ŞARTI VAR

Götürü gider yöntemini seçenler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan miktarın %15'lik kısmını indirebilir. Yöntem değişikliği için iki yıl beklenmesi gerekmektedir.

Beyanname, 1 Mart-1 Nisan tarihleri arasında verilmelidir. Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca beyanname gönderilebilir. Vergiler, Mart ve Temmuz aylarında, İnteraktif Vergi Dairesi veya yetkili banka şubeleri aracılığıyla ödenebilir.

Kaynak: Haber Merkezi