İmalat sanayi işletmelerinin üretim süreçlerinde ek yatırım yapmaksızın yüzde yüze varan verimlilik artışı elde etmelerini sağlayan Öğren-Dönüş Programları, Eskişehir Model Fabrikanın çalışmaları dahilinde uygulanarak, firmaların kar marjlarını ve iş hacimlerini önemli ölçüde arttırması hedefleniyor.

ESO Model Fabrika’da gerçekleştirilen, hata yapma özgürlüğünün olduğu gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak yalın üretim ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmesi sağlamakta.

Model Fabrika ’da, yaklaşık olarak % 65 uygulamalı, % 35 teorik eğitimden oluşacak şekilde, en kalıcı öğrenme yöntemi olan deneyimsel öğrenme ilkelerine dayalı programlar Öğren-Dönüş Programı ile yürütülmekte. Bu sayede katılımcılara, uygulama senaryoları üzerinden verimli ve verimsiz üretimi aynı ortamda deneyimleme ve sonuçlarını gözlemleme fırsatı sunulmakta.

Kaynak: Bülten