ÖVDER, EĞİTİM SEN, EBTO, EĞİT DER, ÇYDD, TEODER tarafından okullarda çocuklara ücretsiz bir öğün yemek verilmesi için basın açıklaması yapıldı. Kurumlar adına basın açıklamasını okuyan Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) Başkanı Hamit Güçlüer, Eskişehir’de beş çocuktan birinin yetersiz beslendiğini, okullarda bir öğün ücretsiz yemeğin zorunlu hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

“OKULDAKİ BESLENME SORUNU YAKICI BİR HALE GELMİŞTİR”

Hamit Güçlüer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde ve şehrimizde derinleşen ekonomik kriz, hız kesmeden devam eden zamlar, enflasyonun hızla artması, hayat pahalılığı ve satın alım gücünün gün geçtikçe düşmesi mutfaktaki yangını büyütürken artık temel besin gıdalarına dahi ulaşmak zorlaşmıştır. Bu koşullarda çocuklarına her gün ayrı bir beslenme çantası hazırlamak durumunda kalan aileler eti, sütü, meyveyi, kuruyemişi geçelim, yumurtayı, peyniri, zeytini bile alamaz haldedir. Alım gücünün giderek düşmesi ve yoksullaşmanın artması ile birlikte öğrencilerin okuldaki beslenme sorunu da yakıcı bir hale gelmiştir.

“ESKİŞEHİR’DE BEŞ ÇOCUKTAN BİRİ YETERSİZ BESLENMEKTEDİR”

Türkiye, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Ülkemizde okula aç giden çocuk sayısı her geçen gün artarken, çok sayıda kurum bütün okullarda ücretsiz okul beslenme programı hazırlanması çağrısı yapmaktadır. Türkiye’deki bu durum Eskişehir için de geçerlidir. Bugün Eskişehir’de her 5 çocuktan 1’ i derin yoksulluk sorunları ile yüzleşmekte, yeterli ve besleyici gıdaya ulaşamamaktadır. Bu noktada yapılacak en acil eylem, bir an önce okullarda kamunun öğle yemeği ile temiz ve sağlıklı su sunmasıdır. Bugüne kadar yapılan çağrılar maalesef siyasi iktidar ve MEB tarafından duyulmamaktadır. Görev yerel yönetimlere düşmektedir. 

“BELEDİYELERİMİZDEN BEKLENTİMİZ BU ÇAĞRIMIZA SES VERMELERİDİR”

Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukların sadece büyüme ve gelişiminde değil, okul başarısı üzerinde de son derece etkili olduğu konusunda çok sayıda bilimsel araştırma vardır. Yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat süreleri kısalmakta, algılamaları azalmakta, zaman zaman öğrenme güçlüğü ve davranış bozuklukları gelişebilmekte ve benzeri nedenlerden dolayı okul başarıları düşebilmektedir. 

“KADINLARIN GÜNLÜK İŞLERİ YANINDA OKUL YEMEĞİNİ OKULA GÖTÜRMEK İÇİN HARCADIĞI EMEK DE ARTTI”

Ülkemizde eğitim ve öğretimde son yıllarda öne çıkan en önemli sorunlardan birisi öğrencilerin okullardaki beslenme sorunudur. Özellikle ekonomik krizle birlikte hızlı artan yoksullaşma, öncelikle en hassas durumdaki çocukları etkilemiştir. Eskişehir'in merkezi okullarının dışında eğitim gören çocukların beslenmesi için annelerin harcadığı zaman ve emek hat sahaya ulaşmıştır. Günde 6 kez okul yolunu gidip dönen ev emekçilerini kimse görmemektedir. 

“MEB’İN GÖRMEDİĞİNİ GÖRÜN. HALKÇI BELEDİYECİLİK BUNU GEREKTİRİR!”

Bu sorunlar temel ve acilen çözülmesi gereken sorunlardır. Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin bütün kademelerinde öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ve temiz ve içilebilir nitelikte suya ulaşabilmesi için gerekli önlemleri almak yerel yönetimlerin öncelikli sorumluluğu olmak zorundadır. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve eğitim sürecinin sağlıklı işlemesi için öğrencilerin beslenme sorununu çözmek için belediyelerimiz ayrı bir bütçe ayırmak durumundadır. Bu ülkenin yarınlarını güvence altına almak Cumhuriyetin 100. yılında bütün siyasilerin temel amacı olmalıdır. Halkın çocukları için okul yemeği hemen şimdi.” 

Kaynak: Meltem Karakaş