Bu etkinlikler kapsamında, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım tarafından verilecek olan konferanslar, katılımcılara bu iki büyük düşünürün hayatları, eserleri ve görüşleri hakkında detaylı bir perspektif sunacak.

İmam Mâturîdî ve İmam Eş’ari, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Her ikisi de İslam akaidinin temellerini oluşturan ve farklı dönemlerde yaşamış olan bu büyük düşünürler, İslam dünyasının farklı bölgelerinde etkili olmuş ve düşünce dünyasına önemli katkılar yapmışlardır. Bu etkinlikler, katılımcılara İslam düşünce tarihini daha yakından tanıma ve bu iki büyük düşünürün görüşleri arasındaki farkları anlama fırsatı sunacak.

Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'ın sunumları, İmam Mâturîdî ve İmam Eş’ari'nin hayatları, eserleri ve düşünceleri hakkında detaylı bilgiler içerecek.

Yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Mustafa Yıldırım Hocamız tarafından bu dönem boyunca İmam Mâturîdî ve İmam Eş’ari arasındaki farlılıkların anlatılacağı kelâm sohbetlerine her Salı 20’de dinlemeye davetlisiniz."

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi