Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

" 2024 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu kapsamında bölge sözlü sınav sonuçları ve tercih yapmaya esas puanlar açıklandı.  BİLSEM öğretmen seçme ve atama sözlü sınav sonuçları, meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, 9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak. Sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlükleri aracılığı ile bildirilecek.  Atama için tercihler ise 18-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek."

BİLSEM’e Nasıl Başvurulur?

İlkokul öğrencileri, aralık-ocak aylarında sınıf öğretmenlerinin e-okul Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci gözlem formlarını doldurarak öğrencileri yönlendirmesi ile tanılama sürecine katılırlar. Tanılama süreci, ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme olarak iki aşamada gerçekleşir. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı için il tanılama sınav komisyonları tarafından belirlenen uygulama merkezlerinde tablet bilgisayarlar üzerinden elektronik ortamda yapılır. Bu uygulamaya “Bilim ve Sanat Merkezleri Grup Tarama Uygulaması” adı verilir. Grup tarama uygulamasında belli sayıda soruyu doğru cevaplayan öğrenciler, özel yetenek düzeyleri belirlenmek üzere “Bireysel Değerlendirme’ye katılmaya hak kazanırlar. Bireysel değerlendirme ise üç alanda yapılır:

Genel Zihinsel Yetenek Alanı Değerlendirmesi: Öğrencilerin, sorulan sorulara doğru ve hızlı yanıt verme, yeni bir konu öğrenmek amacıyla sorular sorma, bağlantısız fikirler arasında alışılmadık bağlantılar kurma, verilen görevleri mükemmeliyetçi bir tutum sergileyerek tamamlamada ısrarcı olma düzeyleri belirlenmektedir.

Görsel Sanatlar Yetenek Alanı Değerlendirmesi: Öğrencilerin aktif, akıcı ve geniş bir hayal gücüne sahip olma, resimleri derinlik ve parçalar arasında uygun oranlar kullanarak planlama, nesneleri ve ortamları ayrıntılarıyla algılayıp çeşitli malzemelerden değişik tasarımlar yapma, özgün üretebilecek potansiyele sahip olma düzeyleri belirlenmektedir.

Müzik Yetenek Alanı Değerlendirmesi: İşitsel ve ritmik olarak üst düzey performans gösterme, duyduğu bir ya da birden fazla sesi ve karmaşık müzik cümlelerini hatırlayıp seslendirebilme, çalgı çalma ve şarkı söyleme istekleri üst düzeyde olma ve müzikle ilgili alanlarda fark yaratan çalışmalar yapabilecek potansiyele sahip olma düzeyleri belirlenmektedir.
Sınıf öğretmenleri, öğrencilerini yukarıdaki üç alandan ikisine önerebilmektedirler. Genel zihinsel yetenek alanında grup taramasını geçen öğrenciler rehberlik ve araştırma merkezlerince yapılan bireysel değerlendirmeler sonucunda yüksek performans gösterdiklerinde özel yetenekli olarak tanılanabilirler. Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında grup taramasını geçen öğrenciler il tanılama sınav komisyonunca bireysel değerlendirmeler sonucunda yüksek performans gösterdiklerinde özel yetenekli olarak tanılanabilirler. Grup taramasının ardından bireysel değerlendirmelerde de üst düzeyde performans gösteren öğrenciler BİLSEM’e kayıt hakkı kazanırlar.

BİLSEM’e Kayıt Hakkı Kazandıktan Sonra Ne Yapılır?

BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler, genellikle ağustos ayının başında http://meb.gov.tr adresinde ilan edilir. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz da edilebilir. Bu itirazların değerlendirilmesi sürerken kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt süreci de başlar. BİLSEM’e yerleştirme kararı alınan öğrencilerin kayıtları velileri tarafından yaptırılır. Kayıtlar genellikle ağustos ayında tamamlanır.

BİLSEM Programları Neyi Amaçlar?

Programlar, ilgili sınıf ve branş öğretmenlerinin rehberliğinde, öğrenci merkezli ve disiplinler arası yapıda, bireysel öğrenmeye uygun, öğrencilerin etkin problem çözme, karar verme ve yaratıcılık gibi yetişkinlik dönemlerinde ihtiyaç duyacakları üst düzey zihinsel, sosyal, kişisel ve akademik becerileri kazanmalarını sağlayacak şekilde ilgi, yetenek ve potansiyellerine göre farklılaştırılarak ve zenginleştirilerek hazırlanır. Eğitimler bireysel ve/veya grup eğitimi şeklinde yürütülür. Ayrıca ara tatillerde, yarıyıl ve yaz tatillerinde yaz okulu, kış okulu ve öğrenci kampları düzenlenebilir.

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi