Altın biriktirenlere şok: Fiyatları alt üst edecek yasak kararı geldi Altın biriktirenlere şok: Fiyatları alt üst edecek yasak kararı geldi

Bu yönetmelik değişikliğiyle, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 5. maddesindeki "2022" ibaresi "2023" olarak güncellendi. Ayrıca, aynı yönetmeliğin 12. maddesinde yer alan "mali hizmet uzmanı" ibaresi "mali hizmetler uzmanı" şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğe eklenen 23. madde ile ise, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ek Kamu İdareleri İtibarıyla İç Denetçi Sayıları Listesi'nde mahalli idareler için belirlenen iç denetçi kadroları meclis tarafından belirlenecek. Bu sayının, 26/6/2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ilgili kısmına uygun olması şartıyla aşılmayacağı belirtildi.

Bu değişikliklerle birlikte, belediye ve bağlı kuruluşlarının norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmış oldu.

Kaynak: Eskisehir Net Haber Merkezi