Yaşayan bir kitap olarak gördüğümüz büyüklerimizin fikirlerini alarak onları hayatımıza dahil etmek gençlerle aralarında bağ kurulmasında önemli bir işlevi yerine getirecektir. Onlarla beraber büyüyen çocukların da aidiyet duygusu artar. Onlar gölgesinde dinlenilen, tecrübeleri ile bizi hayatın zorluklarına hazırlayan ulu çınar gibidirler.

Her şeyden önce anne babaya sahip çıkmak ve yaşlılara hürmet etmek inancımızın bir gereğidir. Çeşitli sebeplerden dolayı ailesi ile birlikte olamayan ya da ailesi olmayan yaşlılarımız için de devlet kurum ve kuruluşlarımız hizmet kalitesini ve çeşitliliğini arttıran çalışmalar yapmaktadır. Sağlık başta olmak üzere yaşlılarımıza götürülen tüm hizmetlerde sahip olduğumuz bu kültürün bir yansıması olarak ayrıca ihtimam göstermekteyiz.

Başımızın tâcı büyüklerimiz:

Hayatta karşılaştığımız zorluklarda sığınağımız oldunuz. Sizin tecrübeleriniz birer kandil gibi yolumuzu aydınlatıyor. Affetmeyi, erdemli olmayı, cömertliği, mensup olduğumuz medeniyetin güzel hasletlerini sizlerden öğrendik. Yaşamımıza kattığınız bereket ve güzellikler için çok teşekkür ediyoruz.

             “Dünya Yaşlılar Günü” vesilesiyle bizlere iyiyi, güzeli, doğruyu yapma ve anlama gücü aşılayan gözümüzün nûru tüm yaşlılarımızın ellerinden öpüyor, sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyoruz.