Japonya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, bazı kan gruplarına sahip çocuklar, diğerlerine göre daha zeki olma eğiliminde. Bu keşif, çocukların eğitimi ve gelişimi için yeni fırsatlar sunabilir.

Her kan grubunun kişilik özelliklerini yansıtan olumlu ve olumsuz yönleri olduğu düşüncesi, son yıllarda yapılan araştırmaların ardından tekrar gündeme geldi. 

Bu konuda dikkat çeken bir makale yayımlayan Japon profesör Tokeji Furukawa, kan grubunun karakter üzerindeki etkisinin önemli olduğunu ortaya koydu.

Profesör Furukawa, yaptığı araştırmada kişiliği inceleyen Yunan filozofu Hipokrat'tan ilham aldı. Hipokrat'a göre, kişilik özellikleri vücudun safra, kan ve balgam gibi sıvılarıyla ilişkilidir. Furukawa, her kan grubunun bireyin özelliklerini belirgin şekilde etkilediğini savunuyor.


A KAN GRUBU

A tipi kana sahip insanlar, yaratıcılık, zekilik ve işbirliği yapma gibi olumlu özelliklerle ilişkilendirilirken, sözde olumsuz özellikleri arasında inatçılık ve gerginlik yer alır. A tipi bireylerin Japonya'da diğer kan gruplarına sahip insanlardan daha yaygın olduğu bildiriliyor.


B KAN GRUBU

B tipi kana sahip bireylerin güçlü, tutkulu, empatik ve kararlı oldukları görülür, ancak aynı zamanda bencillik ve düzensiz davranışlarla da ilişkilendirilirler. Bu kan grubuna sahip kişilerin, A kan grubuna sahip olanlarla çatıştığı söylenir.


AB KAN GRUBU

AB tipi kana sahip olanların iddia edilen güçlü yönleri arasında akılcılık ve uyum sağlama yeteneği bulunur, ancak zayıf yönlerinin kararsızlık, eleştirellik ve unutkanlık olduğu söylenir. Bu kan grubu, büyük ölçüde hem A tipi hem de B tipi bireylerin özelliklerine sahip olarak görülüyor. Bu kan grubu nadir olduğu için, Japonya'da buna sahip olan insanlar çok takdir edilmektedir.


0 KAN GRUBU

0 tipi insanlar güven, kararlılık, dayanıklılık ve sezgi gibi özelliklerle ilişkilendirilmiştir, ancak aynı zamanda bencil ve dengesiz oldukları da varsayılır. Özellikle A grubu kana sahip bireylere bencil göründükleri söylenir.

Kaynak: Haber Merkezi