Türk-İş’in yaptığı ek zam görüşmelerine itiraz eden Harb-İş Eskişehir ve İstanbul Şube üyesi işçiler 10 Şubat Cumartesi günü Ankara’da kitlesel bir eylem yapmak istedi. Harb iş üyesi işçiler, Ankara girişinde engellendi ve şehir merkezine sokulmadı. Otobüslerle Eskişehir ve İstanbul’dan eyleme katılmak için gelen işçiler, şehir merkezine alınmayınca durduruldukları yerde basın açıklaması yapmak zorunda kaldı. İşçiler, “Direne direne kazanacağız”, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganlarını atan yüzlerce işçi, basın açıklamasının engellenmesine tepki gösterdi.


“OTURDUĞUNUZ YERLERDEN BU İŞÇİYİ ANKARA’YA SOKMUYORSUNUZ”
İşçiler adına otobüslerin durdurulduğu yerde basın açıklaması yapan Harb iş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, “İşçiler, emekçiler olarak istediğimiz şeyleri ifade etmek istiyoruz. Basın açıklaması yapmak anayasal bir haktır. Anayasamıza uygundur. Bugün bu yasal hakkımız engellenmiştir. Bu kararı alanlara, bu kararı dayatanlara sesleniyorum; yaptığınız suçtur. Bu suç bizler tarafından değil sizler tarafından işlenmiştir. Bunu buradan protesto ediyoruz. Biz aylardır söylüyoruz, biz ülkemizin çok önemli işlerini yapıyoruz. Yıllardır özveriyle çalışan insanlarız. Biz devletine, milletine sadık insanlarız. Ama bizler bunu yaparken, bizler bu ülkenin uçaklarını uçururken, tanklarını ürütürken, askerlerimizle sınırda teröristlerle mücadele ederken bugün teröristlikle suçlanıyoruz. Biz bugün meşru olan haklarımızı istiyoruz. Biz hakkını arayan, ekmeğinin peşinde olan insanlarız. Biz geçinemiyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. İşçiye sahip çıkacağınız halde oturduğunuz yerlerden bu işçiyi Ankara’ya sokmamazlık yapmamalıydınız. Biz insanca bir yaşam için kayda değer bir ücret istedik” dedi. 

Kaynak: Meltem Karakaş