Mirasçılar için yapılan son düzenleme ile birlikte, 81 ilde miras paylaşımında kurallar belirlenerek adil bir süreç başlatıldı.


SÜREÇ DAHA ŞEFFAF!

Söz konusu değişikliklerle miras paylaşımındaki çıkan sorunların üstesinden gelmek daha mümkün hale gelirken bu sayede kardeşler arasındaki problemleri en aza indirme çabaları, miras paylaşımında daha adil ve şeffaf bir süreci oluşturuyor.

Hisseli tapuların paylaşımında, artık hissedarların anlaşması tek önemli şart olarak kabul edilirken ayrıca noter onayına gerek kalmıyor. Fakat hisseli tapu alımında, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmış olmalı. Bunun yanı sıra tapunun sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmesi gerekiyor.

Mirasçılardan biri sözleşmeye imza atmadığı takdirde diğer mirasçıların mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.


FORMALİTELER AZALACAK!

Bu yeni düzenleme, miras paylaşım sürecini daha basitleştirirken, tam bir uzlaşma sağlanamadığında hukuki yolların hala geçerli olduğunun altını çiziyor.

Mirasçıların haklarını korumak için sözleşme imzalamalarının önemi ifade edilirken, herhangi bir ihtilaf durumunda mirasçıların yasal haklarını arama özgürlüğünü koruyacağını bu düzenlemede belirtiliyor.

Sonuç olarak, bu düzenleme miras paylaşım sürecindeki formalitelerin azalmasını sağlıyor. Bu kolaylık sayesinde kardeşler arasındaki ilişkiler olumlu bir şekilde etkilenirken mirasçılar arasında daha hızlı, şeffaf ve anlaşılır bir paylaşım süreci doğuyor.

Kaynak: Haber Merkezi