Vali Aksoy mesajında, "Yaşanan hızlı kentleşme ve sanayileşme süreci, üretim ve tüketim biçimleri olumlu etkilerinin yanı sıra, insanlığın bugününü ve geleceğini tehlikeye atan önemli çevre sorunlarını da birlikte getirmiştir. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve kirletilmesi sonucu oluşan çevre sorunları, hayatın sürekliliğini olumsuz etkileyen ve sınır aşan boyutlarıyla tüm ülkeleri tehdit eden uluslararası nitelik kazanmıştır. Günümüzde, doğal dengenin bozulmasından duyulan kaygının toplumları yeni arayışlara yöneltmesi, sevindirici bir gelişmedir.

Kalkınmanın ekolojik dengeyi bozmadan gerçekleştirilmesi amacını güden “sürdürülebilir kalkınma” ilkesinin tüm ülkelerce benimsenip uygulanması durumunda kaynakların bilinçsizce kullanılması önlenecek ve çevre sorunlarının çözümü konusunda önemli ilerlemeler gerçekleştirilecektir. Çevre sorunlarının çözümü, kısa ve uzun vadeli politikaların saptanmasını, uygulanmasını, sürekli kılınmasını ve uluslararası işbirliği içinde hareket etmelerini gerektirmektedir.

Çevre ile ilgili her konuda sorumluluklarımızı yerine getirmek ve gelecek nesillere yaşanabilir, güzel ve temiz bir dünya bırakmak için çaba göstermek hepimizin en başta gelen görevlerindendir. Çevre sorunlarının çözümünde, uluslararası çalışmaların yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarından eğitim kurumlarına, özel sektörden sivil toplum örgütlerine, medyadan bireylere kadar toplumun tüm kesimlerinin katkısı büyük önem taşımaktadır.

Tüm vatandaşlarımızın ve insanlığın sağlıklı ve güzel bir çevrede yaşamalarının temel hakları, çevreyi korumanın temel sorumlulukları olduğu düşüncesiyle, Dünya Çevre Günü’nü kutluyor, esenlikler diliyorum" dedi.
 

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi