Bir maden firmasına ait Çanakkale Serçiler ve Terziler köyü civarındaki Altın Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi’nden ayrı planlanan Sivrihisar Kaymaz Mahallesi Altın ve Gümüş Madeni Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (Madt-3) Projesi ile ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma talebi ile açtığı davada mahkeme Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen 15/08/2023 tarih ve 7210 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının “Hukuka aykırılığı ortaya konulan dava konusu işlemin, hukuk aleminde varlığı sürdürmesi durumunda, projeye ilişkin izin, onay ve ruhsat işlemlerinin devam edeceği dikkate alındığında, çevre ve insan sağlığı açısından telafisi güç ve imkânsız zararlar doğurabileceği açıktır.” ifadelerine yer vererek yürütmesini durdurdu.

İlgili maden şirketi tarafından Eskişehir Kaymaz mahallesindeki Altın Madeninin mevcut olan 2 adet atık havuzuna ilave olarak 3. atık havuzunun yapılması için hazırlanan ÇED Raporu’nun Bakanlık tarafından onaylanması sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karar hakkında hukuki süreci başlatmıştı. 

Kaymaz’daki altın madeninin Üçüncü Kapasite Artışı ile İlave Maden Atık Depolama Tesisi (MADT-3) Projesi için hazırlanan ÇED Raporunun içinde, Çanakkale’den 2 milyon 700 bin ton cevherin, günde 149 kamyon ile 490 km uzaklıktaki Eskişehir Kaymaz mahallesine taşınarak zenginleştirme yapılması isteniyordu.

Konuyla ilgili paylaşım yapan CHP Eskişehir Utku Çakırözer, "Kaymaz’da hukuk zaferini kazandık! Mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi! Eskişehir’de yeni bir İliç istemiyoruz. Havamız, suyumuz, geleceğimiz için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi