Üniversitelerin yurtlarını depremin hemen sonrasında depremzedelere tahsis edildiğini belirten Özvar, "Yükseköğretim Kurulumuz bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektedir." dedi. 

Üniversiteler açılıyor!

YÖK, 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde yüz yüze eğitim verilebileceğini açıkladı!

"YÖK olarak 30 Mart 2023 itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları paylaşacağız: "

1) "Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilmesine,"

2)" Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,"

3) "Yürürlükte olan yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinde yer verilen bir yarı yılda derslerin AKST kredilerine göre en fazla yüzde otuzunun uzaktan öğretim yılıyla verilebilecek kısıtlamanın uygulanmamasına,"

4) "Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin, bu eğitimi aynı şekilde sürdürebilmelerine,"

5) "Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların üniversitelerin ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,"

6) "Bahar dönemindeki ara sınavların özel öğrencilik hakkı verilen uygulamalı eğitimi içeren projeler hariç, şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,"

7)" Yapılacak değerlendirilmelerde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler çevrimiçi kısa sınavlar projeler, öğrenme yönetim sistemi kullanım analitikleri vb. uygulamaların kullanılabilmesine,"

8) "Yarıyıl sonu tek ders, tez izleme ve yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağını yüksek öğretim kurumlarının yani üniversitelerimizin yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir."