Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Çetin başkanlık etti ve ilgili kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Toplantıda, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ve ailelerinin yaşadığı sorunlar ele alındı ve çözüm önerileri tartışıldı.

Ayrıca, ulusal eylem planının uygulanması sürecinde karşılaşılan zorluklar ve başarılar değerlendirildi. Toplantı, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin topluma entegrasyonu ve yaşam kalitelerinin artırılması için atılacak adımların belirlenmesine yönelik önemli bir platform sağladı.

TOPLANTI YAPILDI

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konuyla ilgili şunları sçyledi; "Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik II. Ulusal Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Yardımcımız Ali Çetin başkanlığında ilgili Kurum ve Kuruluşlar ile STK’ların katılımlarıyla Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirildi."

Kaynak: Eskisehir.net Haber Merkezi